Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Chương 2 - Tam giác (tiếp)

2 Thực hành:

 - Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC

 - Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A

 - Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A .

 - Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của ABC.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1460 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Chương 2 - Tam giác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN    Mơn: Tốn 7 CHƯƠNG 2 – TAM GIÁC 1./ Tởng ba gĩc của mợt tam giác. 2./ Hai tam giác bằng nhau. 3./ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (c.c.c) 4./ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c.g.c) 5./ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (g.c.g) 6./ Tam giác cân. 7./ Định lí Pi-ta-go. 8./ Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuơng. 9./ Thực hành ngồi trời. ƠN TẬP CHƯƠNG II Tam giác vuơng Tam giác nhọn Tam giác tù HOẠT ĐỘNG NHĨM ?1 - Vẽ hai tam giác bất kỳ - Dùng thước đo ba gĩc của tam giác đĩ - Tính tổng số đo ba gĩc của mỗi tam giác. 1. Tởng ba góc của mợt tam giác Bài 1: Tởng ba góc của mợt tam giác Hình 1 Bài 1: Tởng ba góc của mợt tam giác 1. Tởng ba góc của mợt tam giác Hình 2 1. Tởng ba góc của mợt tam giác Bài 1: Tởng ba góc của mợt tam giác Hình 3 P 1. Tởng ba góc của mợt tam giác Bài 1: Tởng ba góc của mợt tam giác ?2 Thực hành: - Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC - Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A - Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A . - Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của ABC. B C A 1. Tởng ba góc của mợt tam giác Bài 1: Tởng ba góc của mợt tam giác Định lí: Tổng ba gĩc của một tam giác bằng 1800 2 C B A 1 x y 1. Tởng ba góc của mợt tam giác Bài 1: Tởng ba góc của mợt tam giác Hình 47 Hình 49 Bài tập 1 2/ Áp dụng vào tam giác vuơng. Tam giác vuơng là tam giác cĩ một gĩc vuơng Trong một tam giác vuơng, hai gĩc nhọn phụ nhau Định nghĩa: Định lí: ?3 Cho tam giác ABC vuơng tại A. Tính tổng Ta cĩ: (Tổng ba gĩc của tam giác) Từ(1) và (2) (Theo giải thiết) Đố: Tháp nghiêng Pisa ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng. Tính số đo của gĩc ABC trên hình vẽ ? Bµi tËp 1 Chän kh¼ng ®Þnh ®ĩng trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau: A) Mäi tam gi¸c ®Ịu cã tỉng sè ®o các gĩc b»ng 1800 . B) Hai tam gi¸c kh¸c nhau vỊ kÝch thưíc thì tỉng ba gãc cđa chĩng cịng kh¸c nhau. C) Hai tam gi¸c cã thĨ kh¸c nhau vỊ kích thước và hình d¹ng nh­ng tỉng ba gãc cđa tam gi¸c nµy lu«n b»ng tỉng ba gãc cđa tam gi¸c kia. Đ Đ S Tính số đo x ở hình vẽ sau: x Bài tập 2: 300 ABC cĩ : (Định lý tổng 3 gĩc của một tam giác) hay 1000 + x + 500 = 1800 => x = 1800 - (1000 + 500) => x = 1800 - 1500 => Vậy x = 300 x = 300 Bài tập 3: Tìm số đo x,y trong các hình vẽ sau : C Trong cĩ (Tổng ba gĩc trong một tam giác) Suy ra 600 + 650 + x = 1800 x = 1800 – 1250 = 550 Ta cĩ: (Hai gĩc kề bù) => y + x = 1800 y = 1800 – 550 = 1250 Vậy x = 550 ; y = 1250 t Tổng ba gĩc của một tam giác bằng 1800 Tính các gĩc của tam giác ABC biết : và H­íng dÉn häc ë nhµ: Häc bµi theo vë ghi vµ SGK-Bµi tËp vỊ nhµ: 1;2(SGK-108) 1;2 (SBT/98)-®äc tr­íc phÇn 2; 3 (SGK-tr 107). 

File đính kèm:

  • pptTong ba goc cua mot tam giac t1.ppt