Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Chương1 - Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song

1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh?

Trên hình vẽ còn cặp góc nào đối đỉnh nữa không? Tại sao ?

Hãy xét quan hệ giữa góc O1và O3? Góc O2 và O3 ? Từ đó so sánh O1 và O2 ?

Ox’ là tia đối của tia Ox Oy’ là tia đối của tia Oy

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Chương1 - Đường thẳng vuông góc - Đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
GIÁO VIÊN : HỒ THỊ BẠCH MAI TỔ : TOÁN LÝ GIỚI THIỆU CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7 1/ Hai góc đối đỉnh 2/ Hai đường thẳng vuông góc 3/ Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 4/ Hai đường thẳng song song 5/ Tiên đề ƠClit về đường thẳng song song 6/ Từ vuông góc đến song song 7/ Khái niệm định lí Cho hình vẽ . Hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của O1 và O2 (hình 1); M1 và M2 (hình2); A và B (hình3) Hai góc O1 và O2 ở hình 1 có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia . Hai góc như vậy được gọi là hai góc đối đỉnh. Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh ? Hai góc đối đỉnh có tính chất gì? HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh? * Định nghĩa: sgk/81 x y y’ x’ (1 2) O 3 4 O1 và O2 là hai góc đối đỉnh Ox’ là tia đối của tia Ox 	Oy’ là tia đối của tia Oy Trên hình vẽ còn cặp góc nào đối đỉnh nữa không? Tại sao ? HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh? * Định nghĩa: sgk/81 O1 và O2 là hai góc đối đỉnh Ox’ là tia đối của tia Ox 	Oy’ là tia đối của tia Oy x y y’ x’ (1 2) O 3 4 Hãy dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả ở trên ? Từ đó có kết luận gì về hai góc đối đỉnh? O1 = 500 O2 = 500 O1= O2 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh? * Định nghĩa: sgk/81 O1 và O2 là hai góc đối đỉnh Ox’ là tia đối của tia Ox 	Oy’ là tia đối của tia Oy 2/ Tính chất của hai góc đối đỉnh O1 và O2 là hai góc đối đỉnh 	=> O1 = O2 * Tính chất : sgk/82 Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau . Vậy hai góc bằng nhau có đối đỉnh hay không ? x y y’ x’ (1 2) O 3 4 O1 = 500 O2 = 500 O1= O2 O3 = 1300 O4 = 1300 O3 = O4 BÀI TẬP CỦNG CỐ *Câu1: a/Cho góc xOy, hãy vẽ góc đối đỉnh với góc xOy ? b/Cho góc xOy = 350, hãy tính các góc còn lại ở trên hình ? *Câu2: a/Hãy vẽ hai đường thẳng cắt nhauvà đặt tên cho các cặp góc đối đỉnh được tạo thành? b/Viết tên các cặp góc bằng nhau trên hình vẽ? HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh - Học cách suy luận Biết vẽ góc đối đỉnh với 1 góc cho trước - Làm bài tập 3,4,5 sgk/83 – Bài 1,2,3 SBT/73 + 74 

File đính kèm:

  • pptHai goc doi dinh(1).ppt