Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Cộng trừ đa thức một biến

Ví dụ: Cho hai đa thức:

 P(x) = 2x5 + 5x4 – x3 + x2 – x -1

 Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2

Hãy tính P(x) + Q(x).

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 2007 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Cộng trừ đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Nam Hưng GV : Đào Xuân Hùng Bắc Hưng, ngày 20 tháng 3 năm 2014 1 3 5 4 Kết quả phép tính: -3x3 – 2x3 = 5x3 -x3 x3 d) -5x3 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Hết giờ Start BẠN RẤT MAY MẮN! 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Hết giờ Start Kết quả của phép tính: là: 7735 7835 7935 7934 Kết quả phép trừ sau đúng (Đ) hay sai (S): ( 2x2 – x ) – ( 2x2 – 1) = - x - 1 s Đ 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Hết giờ Start Bắc Hưng, ngày 20 tháng 3 năm 2014 A = + - 2 B = 2 - + A+B = 3 - HÌNH VẼ TRÊN THỂ HIỆN ĐIỀU GÌ ? + Ví dụ: Cho hai đa thức: 	P(x) = 2x5 + 5x4 – x3 + x2 – x -1 	Q(x) = - x4 + x3 + 5x + 2 Hãy tính P(x) + Q(x). Đại số 7. Ví dụ: Tính P(x) – Q(x) với P(x) và Q(x) đã cho ở phần 1. Đại số 7. Trong các trường hợp đặt phép tính sau, trương hơp nào đặt đúng, trường hợp nào đặt sai ? Vì sao? P(x) = 2x3 – x - 1 Q(x) = x2 - 5x + 2 + P(x) + Q(x) = P(x) = 2x3 – x - 1 Q(x) = 2 - 5x + x2 - P(x) - Q(x) = TH 1 TH 2 TH3 P(x) = 2x3 – x - 1 Q(x) = x2 - 5x + 2 + P(x) + Q(x) = TH 4 P(x) = - 1 – x + 2x3 Q(x) = 2 - 5x + x2 - P(x) - Q(x) = Bài tập 1: ?1 Cho hai đa thức: Hãy tính: M(x) + N(x) Và M(x) – N(x) Cho hai đa thức: Em hãy chọn câu trả lời đúng. Đa thức: P(x) + Q(x) là: Bài tập 2: Hướng dẫn về nhà Nắm vững hai cách cộng, trừ đa thức một biến và chọn cách làm phù hợp cho từng bài. Làm các bài tập: 46, 48, 50 trang 45 + 46 SGK. Lưu ý khi cộng hoặc trừ các đa thức một biến nếu các đa thức đó có từ bốn đến năm hạng tử trở lên thì ta nên cộng theo cột dọc. 

File đính kèm:

  • pptCong tru da thuc mot bien.ppt