Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Đồ thị hàm số yax

. Hãy tìm một điểm A khác điểm O thuộc đồ thị của hàm số trên.

 b. Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 3360 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Đồ thị hàm số yax, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hàm số y=f(x) được cho trong bảng: a. Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x ; y) của hàm số trên . b. Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trên . KIỂM TRA BÀI CŨ * Hàm số y = f(x) được cho trong bảng: Các cặp (x;y) là : (-2 ; 3); (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2) 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -4 N P R M N P Q R Đáp án b-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy -Biểu diễn tập hợp các điểm M; N; P; Q; R trên mặt phẳng toạ độ . -3 -4 1 2 3 4 . . . . M Q 0,5 1,5 -2 . . * Hàm số y = f(x) được cho trong bảng: Các cặp (x;y) là : (-2 ; 3); (-1 ; 2) ; (0 ; -1) ; (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)} 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -4 N P R M N P Q R Đáp án b-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy -Biểu diễn tập hợp các điểm M; N; P; Q; R trên mặt phẳng toạ độ . -2 -3 -4 1 2 3 4 . . . . . M Q 0,5 1,5 ?1 Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ. a. Khái niệm b. Cách vẽ đồ thị hàm số y= f(x) Câu hỏi Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)? * 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -4 N P R -2 -3 -4 1 2 3 4 . . . . . M Q 0,5 1,5 Bảng theo dõi về chiều cao và cân nặng của các bé từ 0 => 5 tuổi Xét hàm số y = 2x ?2 Cho hàm số y = 2x Viết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2 Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy. c. Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ? -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 0 x y A D C B E -4 4 y = 2x Đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Hình dạng của đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) như thế nào ? ?3 Trả lời Vậy để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ta cần biết hai điểm thuộc đồ thị. * a. Hãy tìm một điểm A khác điểm O thuộc đồ thị của hàm số trên. b. Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ? ?4 Xét hàm số y = 0,5x b. Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5x y =0,5 x I -2 -2 1 2 -1 O 2 -1 1 Em hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y =ax (a ≠ 0) ? Bài học Đồ thị của hàm số là gì? Khái niệm Cách vẽ Đồ thị của hàm số y= ax ( a 0) Dạng đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) Cách vẽ đồ thị Của hàm số y= ax ( a 0) Nhóm 2 :Vẽ đồ thị hàm số y = x Hoạt động nhóm : Chia lớp thành 3 nhóm Nhóm 1 :VÏ ®å thÞ cña hµm sè y = -1,5x Nhóm 3 :Vẽ đồ thị hàm số y = - x VÝ dô: VÏ ®å thÞ cña hµm sè y = -1,5x = Gi¶i: VÏ hÖ trôc täa ®é Oxy. Víi x = -2 thì y = => A(-2 ;3) OA là đồ thị của hàm số y = - 1,5 x Vẽ đồ thị của hàm số: y = x O . A . B IV Đáp án 2 2 -2 1 -2 -1 1 -1 y = - x a. y = x VÏ hÖ trôc täa ®é Oxy. -Với x = 1 thì y = 1 => A(1; 1) -Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = x y = - x VÏ hÖ trôc täa ®é Oxy. -Với x =1 thì y = -1 => B(1; -1) -Đường thẳng OB là đồ thị của hàm số y = -x I II III Với a0 thì đồ thị của hàm số y=ax(a≠0) là đường thẳng nằm trong góc phần tư thứ I và thứ III Bài tập 2 CÁC ĐỒ THỊ SAU VẼ ĐÚNG HAY SAI ? A . y = -3x o y = -2x I II III IV . B . C a) Đồ thị y = -3x c) Đồ thị y = b) Đồ thị y = -2x Vẽ đúng Vẽ sai Vẽ sai HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Tìm hiểu ứng dụng của đồ thị trong thực tế Biết cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) Đọc bài đọc thêm:“Đồ thị của hàm số ” Bài tập về nhà : * Bài39, 41(T 72-SGK) + 53,54,55 (SBT) Theo chương trình giảm tải :Bài 39 bỏ phần b,d Hướng dẫn : - Xét A( ; 1) Thay x = vào y = -3x; Ta có : Vậy A ( ;1) thuộc đồ thị hàm số y = - 3x Bài 41(SGK) Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x Các điểm B ,C ta xét tương tự. A( ;1) ; B( ;-1) ; C(0 ; 0) Hướng dẫn bài 54( SBT) Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình bên a) Xác định hệ số b Vì đồ thị của hàm số y = bx qua B ( -2 ; 1 ) Thay x = - 2 và y = 1 vào hàm số ta có : 1 = b . 2 => b = . Vậy y = x b) c) HS tự làm B -2 -1 O 1 2 1 2 -1 

File đính kèm:

  • pptt 33 Do thi cua ham so yax.ppt