Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song (tiếp)

Bài 1/82. SGK: Hãy điền vào chỗ trống ( ) trong các phát biểu sau:

a. Góc xOy và góc là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox, và cạnh Oy là . . . của cạnh Oy,.

b. Góc x,Oy và góc xOy, là . . . . . . . . . . vì cạnh Ox là tia đối của cạnh và cạnh

 

ppt20 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Đường thẳng vuông góc đường thẳng song song (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo 1.Hãy chọn một chữ cái trước câu trả lời đúng? Cho góc POQ. Đỉnh và hai cạnh của góc là: kiểm tra bài cũ A : Đỉnh O, cạnh OP, OQ B : Đỉnh O, cạnh PO, PQ C : Đỉnh P, cạnh PO, PQ D : Đỉnh Q, cạnh QP, QO 2.Vẽ hai đường thẳng cắt nhau và gọi tên các góc tạo thành (Khác góc bẹt) ? Chương i - đường thẳng vuông góc đường thẳng song song Hình ảnh của đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song trong thực tế Nội dung chương I:1,Hai góc đối đỉnh.2,Hai đường thẳng vuông góc3,Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng .4,Hai đường thẳng song song.5,Tiên đề ơclit về đường thẳng song song6,Từ vuông góc đến song song.7,Khái niệm định lí.Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu khái niệm đầu tiên của chương x x’ y’ y 2 3 1 4 O ?1.Hãy nhận xét quan hệ về cạnh và về đỉnh của Ô1 và Ô3 ? 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Hai góc đôí đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia Tiết 1: hai góc đối đỉnh x x’ y’ y 2 3 1 4 O và đối đỉnh * Ox là tia đối của tia Oy * Ox’ là tia đối của tia Oy’ 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Tiết 1: hai góc đối đỉnh x x’ y’ y 2 3 1 4 O Trên hình vẽ còn căp góc nào đối đỉnh không? Vì sao? Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh? Tiết1: hai góc đối đỉnh a) b) c) d) e) Bài 1/73 SBT: Xem hình 1. a,b,c,d,e. Cặp góc nào đối đỉnh ? Cặp góc nào không đối đỉnh ? Vì sao? Bài 1/82. SGK: Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau: a. Góc xOy và góc … là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox, và cạnh Oy là . . . của cạnh Oy,. b. Góc x,Oy và góc xOy, là . . . . . . . . . . vì cạnh Ox là tia đối của cạnh … và cạnh … x,Oy, tia đối hai góc đối đỉnh Ox, Oy là tia đối của cạnh Oy, x y, y X, O Hình 2 Tiết1: hai góc đối đỉnh x x’ y’ y 2 3 1 4 O ?3. Xem hình 1 SGK Hãy đo Ô1, Ô3 . So sánh số đo 2 góc đó Hãy đo Ô2, Ô4 . So sánh số đo 2 góc đó Dự đoán kết quả rút ra từ câu a, b x x’ y 2 3 1 4 O y’ Tập suy luận : Từ (3) suy ra : Vì và kề bù nên Vì và kề bù nên So sánh (1) và (2) ta có Viết tiếp vào chỗ trống: Như vậy: A, Ước lượng bằng mắt về số đo của hai góc đối đỉnh. B, Dùng thước đo góc kiểm tra xem 2 góc đối đỉnh Về nhà kiểm nghiệm tiếp điều này bằng cách: D,Vẽ hai đường thẳng cắt nhau trên trang giấy trong. Gấp giấy sao cho 1 góc trùng với góc đối đỉnh của nó. ? Phát biểu nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh C, Bằng suy luận về số đo của hai góc đối đỉnh. chúng ta đều kết luận Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau Tính chất : Bài tập 3: Cho góc AOB có số đo bằng 1200. Góc đối đỉnh với góc AOB có số đo là : A. 600 B. 800 C. 1000 D. 1200 Tiết1: hai góc đối đỉnh a. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh . b. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau . Bài tập 4: Điền Đ, S vào ô trống ở cuối mỗi câu sau: S Đ c. Hai góc có chung đỉnh, bằng nhau thì đối đỉnh. S Qua bài học hôm nay, em hiểu gì về hai góc đối đỉnh ? Định nghĩa, tính chất, cách vẽ hai góc đối đỉnh. x B y 600 x’ y’ ? Bài 4/ 82 SGK. Vẽ góc xBy có số đo bằng 600 vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ? Tiết 1: hai góc đối đỉnh Hướng dẫn về nhà Tiết1: hai góc đối đỉnh 1.Hai góc đôí đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia 2.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Thuộc định nghĩa,tính chất hai góc đối đỉnh. Làm bài tập 3,5 SGK/82. 3. Làm các bài tập2,5,6 SBT /74. 

File đính kèm:

  • pptHAI GOC DOI DINHHO HUU NHATTHCS PHUOC BINHPHUOC LONGBINH PHUOC0982 775 603.ppt