Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hai đường thẳng song song (tiết 2)

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Cạnh BE song song với nh?ng cạnh: CD và AG.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 805 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hai đường thẳng song song (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
A B C D *Cho hỡnh chữ nhật ABCD. Hóy nờu cỏc cặp cạnh vuụng gúc với nhau. Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 B A D C Hai đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau. Hai đường thẳng AD và BC là hai đường thẳng song song với nhau. Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng khụng bao giờ cắt nhau. A B D C Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song *Hóy so sỏnh hai đường thẳng song song khỏc với hai đường thẳng vuụng gúc ở điểm nào? *Hai đường thẳng vuụng gúc cắt nhau tạo thành 4 gúc vuụng *Hai đường thẳng song song với nhau khụng bao giờ cắt nhau Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Bài 1: a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và CD là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ nhật đó. A B C D Ngoài cặp cạnh AB song song với CD còn có cặp cạnh AD song song với BC. Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Bài 1: b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ. M N P Q Hình vuông MNPQ có cạnh MN song song với cạnh QP, cạnh MQ song song với cạnh NP. Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Bài 2: *Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào? A B C D E G Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song *Cạnh BE song song với những cạnh: CD và AG. M N P Q D E G H I Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây: a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau. Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song M N P Q D E G H I Bài 3: Trong mỗi hình trờn: a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau. (hỡnh 1). Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Khuờ Đức Q Anh Linh T Trỳc Dung Khỏnh Hựng Phong Tài B Quõn Nhõn Sương Di Thu Hà Trang Ly Linh Đỏp ỏn: Cặp cạnh song song nhau là: MN và QP Hỡnh 1 Hỡnh 2 M N P Q D E G H I Bài 3: Trong mỗi hình trờn: a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau. (Hỡnh 2) Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Khuờ Đức Q Anh Linh T Trỳc Dung Khỏnh Hựng Phong Tài B Quõn Nhõn Sương Di Thu Hà Trang Ly Khỏnh Đỏp ỏn: Cặp cạnh song song nhau là: DI và GH Hỡnh 1 Hỡnh 2 M N P Q D E G H I Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây: b) Nêu tên cặp cạnh vuụng gúc với nhau. Toỏn: Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song Thứ ba ngày 28 thỏng 10 năm 2014 Hai đường thẳng song song khụng bao giờ cắt nhau. Đỳng hay sai? Kộo dài hai cạnh của hỡnh nào ta được hai đường thẳng song song? Kộo dài hai cạnh của hỡnh tam giỏc ta được hai đường thẳng song song. Đỳng hay sai? Hỡnh chữ nhật cú mấy cặp cạnh song song với nhau? Phần thửụỷng của em là một lời khen “ Em thật xuất sắc.” Phaàn thửụỷng của em là một chiếc bút chỡ Phần thửụỷng của em là một chiếc thửụực kẻ Phần thửụỷng của em là một tràng pháo tay Phần thửụỷng của em là một cục tẩy *Hai đường thẳng song khụng bao giờ cắt nhau. *Kộo dài hai cạnh đối diện của hỡnh chữ nhật hoặc hỡnh vuụng ta được hai đường thẳng song song. Chỳc quý thầy giỏo cụ giỏo mạnh khoẻ! và cỏc em học sinh lớp 4B chăm ngoan học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptsdfsdfa.ppt