Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hai góc đối đỉnh

Bài tập 3:

Vẽ 2 đường thẳng xx/ và yy/ cắt nhau tại O.

Hãy điền vào chỗ trống( ) trong các phát biểu sau:

Góc xOy và góc là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox/ và cạnh Oy là .của cạnh Oy/.

Góc x/Oy và góc xOy/ là .vì cạnh Ox là tia đối của cạnh và cạnh .

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hai góc đối đỉnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Biên soạn: Phạm Văn Bảy y’ y x’ x o x’ x y’ y Trong chương I, chúng ta cần nghiên cứu các khái niệm: Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc. Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng. Hai đường thẳng song song. Tiên đề ơclít về đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song. Khái niệm định lý. HAI GểC ĐỐI ĐỈNH 1. Thế nào là hai gúc đối đỉnh? Yờu cầu HS gấp giấy theo hướng dẫn sau: Nhận xột cú 2 gúc nào bằng nhau khụng? Cỏc gúc đú ở vị trớ ntn? HAI GểC ĐỐI ĐỈNH 1. Thế nào là hai gúc đối đỉnh? Quan sỏt hỡnh vẽ dưới đõy và cho nhận xột quan hệ về đỉnh, cạnh của cỏc gúc O1,, O3 ; O2 , O4 O1 ,O3 ; O2 , O4 Chung đỉnh cạnh Oy là tia đối của tia Ox, cạnh Oy’ là tia đối của tia Ox’. Gúc xoy và gúc x’oy’ là hai gúc đối đỉnh khi: Bài tập 1: Xem các hình vẽ sau.Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của O1 và O3, A1 và A2, của M và N ? x HAI GểC ĐỐI ĐỈNH Bài tập 2: Chọn phương án đúng nhất trong các phát biểu sau: Hai góc đối đỉnh là 2 góc có chung đỉnh. Hai góc đối đỉnh là 2 góc có một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. HAI GểC ĐỐI ĐỈNH Bài tập 3: Vẽ 2 đường thẳng xx/ và yy/ cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống(…) trong các phát biểu sau: Góc xOy và góc…… là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox/ và cạnh Oy là …….của cạnh Oy/. Góc x/Oy và góc xOy/ là …………..vì cạnh Ox là tia đối của cạnh …… và cạnh ……….. HAI GểC ĐỐI ĐỈNH Bài tập 3: Vẽ 2 đường thẳng xx/ và yy/ cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống(…) trong các phát biểu sau: Góc xOy và góc x/Oy/ là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox/ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy/. Góc x/Oy và góc xOy/ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox/ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy/. HAI GểC ĐỐI ĐỈNH x Hai góc đối đỉnh Hai góc không đối đỉnh HAI GểC ĐỐI ĐỈNH HAI GểC ĐỐI ĐỈNH 1. Thế nào là hai gúc đối đỉnh? Gúc xoy và gúc x’oy’ là hai gúc đối đỉnh khi: - Chung đỉnh -Cạnh Oy là tia đối của tia Ox, cạnh Oy’ là tia đối của tia Ox’. 2. Tớnh chất của hai gúc đối đỉnh Yờu cầu HS làm việc cỏ nhõn với ?.3 Hóy đo gúc O1, gúc O3 so sỏnh số đo hai gúc đú Hóy đo gúc O2 và gúc O4 so sỏnh số đo hai gúc đú Dự đoỏn kết quả rỳt ra? HAI GểC ĐỐI ĐỈNH 1. Thế nào là hai gúc đối đỉnh? Gúc xoy và gúc x’oy’ là hai gúc đối đỉnh khi: - Chung đỉnh -Cạnh Oy là tia đối của tia Ox, cạnh Oy’ là tia đối của tia Ox’. 2. Tớnh chất của hai gúc đối đỉnh Gúc O2 và gúc O1 cú vị trớ ntn với nhau? Cú kết luận gỡ về tổng hai gúc O2 + O1 ? Gúc O2 và gúc O3 cú vị trớ ntn với nhau? Cú kết luận gỡ về tổng hai gúc O2 + O3 ? Hóy so sỏnh số đo của gúc O1 và gúc O3 Hai gúc đối đỉnh thỡ bằng nhau HOẠT ĐỘNG NHểM HAI GểC ĐỐI ĐỈNH Đáp án HAI GểC ĐỐI ĐỈNH Hướng dẫn bài tập về nhà: 1)Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh. 2)Học cách suy luận. 3)Tập vẽ góc đối đỉnh với 1 góc cho trước, vẽ 2 góc đối đỉnh với nhau. 4)Làm các bài tập 2, 3, 4, 5/83( SGK). HAI GểC ĐỐI ĐỈNH Cám ơn quý thầy cô và các em học sinh/ Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi bài giảng, mọi ý kiến góp ý quý thầy cô có thể gửi qua địa chỉ blog cá nhân: phambayss.violet.vn 

File đính kèm:

  • pptHai goc doi dinh hinh hoc 7.ppt