Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hai góc đối đỉnh (tiếp)

Bài 2 Cho hình vẽ các cặp góc bằng nhau được đánh dấu trong hình cặp góc nào là hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nhưng hai góc bằng nhau thì chưa chắc đã đối đỉnh

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Hai góc đối đỉnh (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tụự seừ veừ vaứ ủo goực keà buứ vụựi goực cuỷa caọu. Tụự seừ tớnh ủửụùc goực cuỷa caọu ủoỏ ẹoỏ em baùn Mai ủaừ laứm nhử theỏ naứo ??? Ox Ox’ Oy Oy’ là tia đối của là tia đối của Bài tập 1 : Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau a) Hai góc xOy và góc ……. ….là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’, và cạnh Oy là…………..của cạnh Oy’ b) Góc x’Oy và góc xOy’ là ………………………….vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ………và cạnh ……………………………… c) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là ………………. d) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành ……………………… (1) (2) Tửứ (1) vaứ (2) suy ra : Hình 2 , 4 , 6 Baứi 3: Hai ủửụứng thaỳng xx’ vaứ yy’ caột nhau taùi O, bieỏt . Keỏt quaỷ naứo sau ủaõy khoõng ủuựng ? 	A. 	B. 	 	C. 	 	D. ẹoỏ em baùn Mai ủaừ laứm nhử theỏ naứo ??? * Nắm khái niệm và nhận biết hai góc đối đỉnh trong hình vẽ * Rèn kĩ năng vẽ góc cho biết số đo và vẽ góc đối đỉnh * Làm bài tập : 3,4,5,6,7 trang 82-83 sgk * Nếu hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh vậy ba ……đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh ? 

File đính kèm:

  • pptHAI GOC DOI DINH (3).ppt