Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Mối quan hệ giữa đường vuông góc - đường xiên - hình chiếu

Câu 1:

Hãy dùng định lí Py-ta-go để so sánh

 đường vuông góc AH và đường xiên AB kẻ từ

 điểm A đến đường thẳng d.

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông AHB , ta có:

AB2 = AH2 + HB2

=> AB2 > AH2

=> AB > AH

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1407 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Mối quan hệ giữa đường vuông góc - đường xiên - hình chiếu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1 3 2 CỐ LÊN Start ?1. Cho điểm A không thuộc đường thẳng d (h.8). Hãy dùng êke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên d. Vẽ một đường xiên từ A đến d, tìm hình chiếu của đường xiên này trên d.   K C ?2. Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng d? d . A ĐL:Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất. Định lí 1: SGK - 58 GT KL A d AH là đường vuông góc AB là đường xiên AH AH AB2 > AH2 => AB > AH ?4. Cho hình 10. Hãy sử dụng định lí Py-ta-go để suy ra rằng: a) Nếu HB > HC thì AB > AC b) Nếu AB > AC thì HB > HC c) Nếu HB = HC thì AB = AC và ngược lại, nếu AB = AC thì HB = HC AB > AC AB2 AC2 > AB2 = HB2 +AH2 AC2 = HC2 +AH2 HB2 > HC2 HB > HC Theo định lí Py-ta-go ta có: AB2 =AH2 + HB2 ; AC2 =AH2 + HC2 a) Nếu HB >HC thì AB >AC Ta lại có: HB > HC (gt) AB2 > AC2 => HB2 > HC2 => AB > AC 1 3 2 CỐ LÊN m A B H K M 2) Hãy xét xem các câu sau đúng hay sai MH HA suy ra MC >MA …… Đ (đl 1) Đ (đl 2) S Đ (đl 2) C Bài 8 / 59 SGK Cho hình 11. Biết rằng AB HC c) HB < HC Bài 9 / 59 SGK Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hằng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C,…(hình 12). Hỏi rằng bạn Nam tập như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao? . A d H B - AH: §­êng vu«ng gãc kÎ tõ A ®Õn d . - H: H×nh chiÕu cña A trªn d - AB: §­êng xiªn kÎ tõ A ®Õn d HB: H×nh chiÕu cña ®­êng xiªn AB trªn d d 

File đính kèm:

  • pptBai Moi quan he giua duong vuong goc duong xien hinh chieu.ppt