Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Thống kê

3. Tần số của giá trị

?6 Có bao nhiêu lớp trồng được:

28 cây ?,30 cây ?,35 cây ?,50 cây ?

 

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Thống kê, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chương III: THỐNG KÊ Thống kê là một môn khoa học được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Qua nghiên cứu, phân tích các thông tin thu thập được, góp phần giúp cho ta biết được tình hình các hoạt động, diễn biến các hiện tượng…nhằm phục vụ lợi ích cho con người ngày càng tốt hơn. Trong chương này, bước đầu ta làm quen với thống kê mô tả, một bộ phận của khoa học thống kê. 1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu Ví dụ : Khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào tết trồng cây, người điều tra lập bảng dưới đây: Bảng 1 Bảng điều tra dân số nước ta tại thời điểm 1/4/1999 Tùy theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau Bảng 2 Bảng 3 Bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các cột số. Bảng điều tra thời gian đi từ nhà đến trường của bạn An trong 10 ngày Bảng 4 Bảng 1 2.Dấu hiệu a) Dấu hiệu, đơn vị điều tra b) Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu 3. Tần số của giá trị Bảng 1 Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. ?5 có bao nhiêu số khác nhau trong cột số cây trồng được, nêu cụ thể các số đó ? ?6 Có bao nhiêu lớp trồng được: 28 cây ?,30 cây ?,35 cây ?,50 cây ? 28 30 35 50 Bảng 1 28 30 35 50 ?7 Trong dãy giá trị của dấu hiệu có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó cùng tần số của chúng. Các giá trị khác nhau là 28, 30, 35, 50. tần số tương ứng các giá trị trên lần lượt là 2, 8, 7, 3 Kiến thức cần nhớ Vấn đề hay hiện tượng mà người ta quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu (X) Mỗi đối tượng được điều tra gọi là một đơn vị điều tra Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu (x). Số tất cả các giá trị của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra (N). Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó (n). Chú ý Ta chỉ xem xét, nghiên cứu các dấu hiệu mà giá trị của nó là các số; tuy nhiên cần chú ý rằng: không phải mọi dấu hiệu đều có giá trị là số. Ví dụ: khi điều tra về sở thích môn bóng đá của một nhóm học sinh, người điều tra ghi lại mức độ ham thích của các bạn ấy Như sau: rất thích, thích, không thích. Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu thì bảng số liệu thống kê ban đầu chỉ gồm các cột số. Chẳng hạn, từ bảng 1 ta có bảng 3 dưới đây: Bảng 3 Củng cố BT2 (sgk) Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 Ngày . Kết quả thu được ở bảng sau: a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì ? Dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ? b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ? c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng. Là thời gian đi từ nhà đến trường 10 giá trị Có 5 giá trị khác nhau các giá trị khác nhau là :17,18,19,20,21 Có tần số làn lượt là: 1,3,3,2,1 Hướng dẫn về nhà Học thuộc các khái niệm trong bảng tóm tắc các kiến thức cần nhớ. Mỗi học sinh tự điều tra, thu thập số liệu thống kê theo một chủ đề tự chọn và trả lời câu hỏi tương tự như bài tập 4. Làm bài tập 1,3,4 sgk trang 8,9 Tiết sau luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai 1 Thu thap so lieu thong keTan so.ppt