Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 1 - Bài 1 - Hai góc đối đỉnh

Qua phần bài tâp vừa rồi hãy cho biết có mấy cách vẽ hai g óc đối đỉnh nếu không có yêu cầu về số đo của hai góc đối đỉnh?

Có hai cách vẽ góc đối đỉnh nếu không yêu cầu về số đo:

Cách 1:

 vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm

Cách 2:

Vẽ 1 góc khác góc bẹt

Vẽ 2 tia đối của 2 cạnh của góc

 

ppt12 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 1 - Bài 1 - Hai góc đối đỉnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG : THCS Hồng Bàng Q5 Tên Gv :Nguyễn thị Hợi Tổ : Tốn Tiết 1 1-Thế nào là 2 góc đối đỉnh? Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh ? Hai góc đối đỉnh là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia Vậy nếu có hai đường thẳng cắt nhau thì sẽ tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh? Hai góc O2 và O4 có là hai góc đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc O2 là tia đối của một cạnh của góc O4 Hai đường thẳng cắt nhau thì sẽ tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh Tiết 1 1-Thế nào là 2 góc đối đỉnh? Định nghĩa :trang81sgk Quan sát các hình dưới đây và cho biết các cặp góc ở hình nào là các cặp góc đối đỉnh ,còn các cặp góc nào là các cặp góc không đối đỉnh ? Vì Sao? Qua phần bài tâp vừa rồi hãy cho biết có mấy cách vẽ hai g óc đối đỉnh nếu không có yêu cầu về số đo của hai góc đối đỉnh? Có hai cách vẽ góc đối đỉnh nếu không yêu cầu về số đo: Cách 1: vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm Cách 2: -Vẽ 1 góc khác góc bẹt -Vẽ 2 tia đối của 2 cạnh của góc Có hai cách vẽ góc đối đỉnh nếu không yêu cầu về số đo: Cách 1: vẽ hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm Cách 2: -Vẽ 1 góc khác góc bẹt -Vẽ 2 tia đối của 2 cạnh của góc 2-Tính chất của 2 góc đối đỉnh? Các cặp góc đối đỉnh là : Hãy dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả vừa ước lượng Hoạt động nhóm ( mỗi nhóm làm 2 cách ) Từ (1) và (2) suy ra : Từ (3) suy ra: Phát biểu tính chất hai góc đối đỉnh? Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau Tiết 1 1-Thế nào là 2 góc đối đỉnh? Định nghĩa :trang81sgk 2-Tính chất của 2 góc đối đỉnh Tính chất : trang 82sgk Bài tập2: Trong các câu sau , câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ. a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau b) Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh Bài tập1 a) Thế nào là 2 góc đối đỉnh ? b)Vẽ hình hai góc đối đỉnh , sau đó viết tên hai góc đối đỉnh Đúng Sai Ví dụ Bài tập 4/trang 82sgk Vẽ góc xBy có số đo bằng 60 ,vẽ góc đối đỉnh với góc xBy .Hỏi góc này bằng bao nhiêu độ? Học bài : Học thuộc và hiểu định nghĩa 2 góc đối đỉnh Rèn lại kỹ năng vẽ 2 góc đối đỉnh , đọc và viết thành thạo tên các cặp góc đối đỉnh Làm Bài :Bài 5/trang 82sgk Xem lại các bài tập đã làm 

File đính kèm:

  • pptHai goc doi dinh.ppt