Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 1 - Hai góc đối đỉnh

Vẽ 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O.

Hãy điền vào chỗ trống( ) trong các phát biểu sau:

Góc xOy và góc là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là . của cạnh Oy’.

Góc x’Oy và góc xOy’ là .vì cạnh Ox là tia đối của cạnh . và cạnh . .

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 1 - Hai góc đối đỉnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giỏo viờn:Tụn Nữ Bớch Võn Hai góc đối đỉnh. Hai đường thẳng vuông góc. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song. Định lý. Hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của ễ1 và ễ3? ễ1 và ễ3 có chung đỉnh O, cạnh Oy là tia đối của cạnh Ox, cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Ox’. ễ1 và ễ3 gọi là hai góc đối đỉnh ?1 ?2 ễ2 và ễ4 có là hai góc đối đỉnh không?Vì sao? 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia. Định nghĩa: Ô1 và Ô3 ; Ô2và Ô4 gọi là hai góc đối đỉnh Định nghĩa: Vẽ 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Hãy điền vào chỗ trống(…) trong các phát biểu sau: Góc xOy và góc……… là 2 góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là ……….. của cạnh Oy’. Góc x’Oy và góc xOy’ là ……………………..vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ….. và cạnh ……………….……….. x’Oy’ tia đối hai góc đối đỉnh Ox’ Oy là tia đối của cạnh Oy’ (sgk) 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? : Định nghĩa: 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? : Định nghĩa: (sgk) 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? Định nghĩa: (sgk) Định nghĩa: Định nghĩa: (sgk) 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? Định nghĩa: Cho hình vẽ Hỏi Â1 và Â2 có là hai góc đối đỉnh không?Vì sao? 2.Tính chất: Cho hình vẽ, so sánh góc O1và O3; góc O2 và O4 Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau (sgk) 1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? : Định nghĩa: Mỗi nhóm 4 em, thảo luận rồi trình bày: Cho đường thẳng xx’ cắt đường thẳng yy’ tại O, biết góc xOy bằng 470. Tính số đo các góc còn lại? Hướng dẫn về nhà: 1)Học thuộc định nghĩa và tính chất hai góc đối đỉnh 2)Làm các bài tập 2, 3, 4 /83( SGK). Cho đường thẳng xy cắt đường thẳng zt tại O, biết xÔt = 4xÔz. Tính xÔt, tÔy, yÔz, zÔx. Cho 2 đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Gọi Om và On thứ tự là phân giác của góc xOy và x’Oy’. Chứng minh rằng Om và On là hai tia đối nhau. CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptT1 Hinh 7 Hai goc doi dinh.ppt