Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Bài 5: Luyện tập chuột

Các thao tác chính với chuột:

 a. Tác dụng của chuột:

 b. Cách cầm chuột:

 c. Các thao tác chính với chuột:

2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills:

3. Luyện tập:

 

ppt18 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Bài 5: Luyện tập chuột, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ Chương 2: PHẦN MỀM HỌC TẬPTiết 10-Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT Nút trái Nút phải Nút cuộn Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 1. Các thao tác chính với chuột: Tác dụng của chuột: 	Chuột là công cụ quan trọng, chuột dùng để thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dữ liệu vào máy tính nhanh và thuận tiện. Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 1. Các thao tác chính với chuột: b. Cách cầm chuột: Hãy nêu cách cầm chuột? Dùng tay phải để giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải chuột. Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 1. Các thao tác chính với chuột: c. Các thao tác chính với chuột: Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng (không nhấn nút chuột nào). Nháy chuột: Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. Nháy nút phải chuột: Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. Nháy đúp chuột: Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột. Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác. Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills: Phần mềm luyện tập thao tác sử dụng chuột lần lượt theo 5 mức: Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills: Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills: Với mức 5: Có một biểu tượng và một cửa sổ. Ta sẽ kéo thả biểu tượng vào bên trong khung cửa sổ Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT 3. Luyện tập: Bài 5: LUYỆN TẬP CHUỘT CỦNG CỐ BÀI: Nêu tác dụng của chuột? Trình bày các thao tác chính đối với chuột?  Chuột là công cụ quan trọng, chuột dùng để thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dữ liệu vào máy tính nhanh và thuận tiện.  Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột. Cần nắm vững: - Cách cầm chuột. - Cách thao tác chính với chuột - Biết cách sử dụng phần mềm Mouse Skills * Về nhà tập luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills, để tiết sau thực hành 

File đính kèm:

  • pptluyen tap chuot.ppt