Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Từ vuông góc đến song song

Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song

Tính chất 1:

Tính chất 2:

. Ba đường thẳng song song

Tính chất 3 :

Khi đó ta nói a // b // c

Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường đường thẳng thứ ba thì

Chúng song song với nhau

 

ppt6 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 10 - Từ vuông góc đến song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
T10 - TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG GV: Phạm Thị Hồng -TQT Uông Bí Tiết 10: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc 	với tính song song ?1 a) Dự đoán xem a và b có song song với nhau không ? b) Sử dụng các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song hãy suy ra a // b. a // b vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau, bằng 900 Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau Tính chất 1: a//b Tiết 10: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc 	với tính song song ? Xét xem c và b có vuông góc với nhau không ? Vì sao? vì a // b nên Tính chất 1: Tính chất 2: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia 1 1 A B Nên ( Hai góc đồng vị ), 2. Ba đường thẳng song song Tính chất 3 : Khi đó ta nói a // b // c Cho d1//d, d2//d Dự đoán ? d1 // d2 (tính chất 2) (tính chất 2) (tính chất 1) Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường đường thẳng thứ ba thì Chúng song song với nhau a//b ? ? Vì sao ? ? Vì sao ? ? Vì sao ? 2. Ba đường thẳng song song Tính chất 3 : Khi đó ta nói a // b // c Bài tập vận dụng A. Các bài tập sách giáo khoa Bài 40 ( SGK – 97) căn cứ vào hình vẽ hãy điền vào ô trống …. ……. ……. a//b Bài 41 ( SGK – 97) căn cứ vào hình vẽ hãy điền vào ô trống …. Nếu a//b, a//c thì …… b//c 2. Ba đường thẳng song song Tính chất 3 : Khi đó ta nói a // b // c Bài tập vận dụng A. Các bài tập sách giáo khoa B. Các bài tập sách bài tập Bài 31/79 Tính số đo x của góc O trong hình vẽ biết a // b Kẻ Om // a // b; (so le trong với góc 350) (góc trong cùng phía với góc 1400) Do đó x = 350 + 400 = 750 Tiết 10: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tính vuông góc 	với tính song song Tính chất 1: Tính chất 2: 2. Ba đường thẳng song song Tính chất 3 : Khi đó ta nói a // b // c Hướng dẫn học ở nhà Học thuộc các tính chất 1, 2, 3 từ vuông góc đến song song Học thuộc các dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song 1) a và b không có điểm chung 2) c cắt a và b , có - 1 cặp góc so le trong = nhau - 1 cặp góc đồng vị = nhau - 1 cặp góc trong cùng phía bù nhau a//b 3) a và b cùng vuông góc với c 4) a và b cùng song song với c Bài tập về nhà: 42, 43, 44, 47 (SGK) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

File đính kèm:

  • pptTiet 10 Tu Vuong goc den song song Pham Thi Hong.ppt