Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 12 - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (tiếp)

. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhauKhi có dãy tỉ số , ta nói các số a, b, c tỉ

lệ với các số 2; 3; 5. Ta viết: a : b : c = 2 : 3 : 5

 

ppt16 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 2657 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 12 - Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
*BT2. Cho Hãy so sánh các tỉ số sau với các tỉ số đã cho: *BT1. Cho tỉ lệ thức:   Hãy so sánh các tỉ số và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho. Kiểm tra bài cũ: BT2: Vậy: Vậy: BT 1: Giải TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tiết 12: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tiết 12: 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Xét tỉ lệ thức Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là k, ta có: Suy ra 	a = k . b; c = k . d Ta có: Từ (1), (2) và (3) suy ra: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tiết 12: 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Mở rộng: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra: VD: Từ dãy tỉ số áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: Áp dụng : (BT 54 – SGK/30) Tìm hai số x và y biết : Đáp án Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: Từ: Thảo luận nhóm (3 phút) 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 2. Chú ý : Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Ta viết: a : b : c = 2 : 3 : 5 TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tiết 12: 2. (SGK) Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 8; 9; 10 Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B,7C lần lượt là a, b, c. Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8; 9; 10 nên ta có: Giải Bài tập: Cho ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 và a - b + c = 24. Tìm ba số a, b, c? Bạn Lan giải như sau, hỏi bạn Lan giải đúng hay sai? Giải : Vì theo đề bài ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 nên ta có: Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: Bạn Lan giải sai. Từ: Vì ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 nên ta có: Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: Từ: Lời giải đúng: X X X X Cho dãy tỉ số bằng nhau: Cách nào sau đây áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng, cách nào áp dụng sai? Hãy điền dấu “x’’ vào ô thích hợp? Ghi nhớ: Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) 1. Học thuộc: “TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau” 2. Làm các bài tập 55; 56; 57 (SGK/Trang 30). HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ Tìm hai số x và y, biết: x : 2 = y : (-5) và x - y = - 7 Theo đề bài: x : 2 = y : (-5) và x – y = - 7 Hướng dẫn bài: 55 tr30-SGK Suy ra: và x - y = - 7 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: Hướng dẫn bài : 56 tr30-SGK Gọi a (m) là chiều rộng của hình chữ nhật b (m) là chiều dài của hình chữ nhật Theo đề toán và Ta có : và Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo cùng các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptTO-N 7 - Tinh chat cua day ti so bang nhau- OANH'S.ppt