Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 13: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Mở rộng:

Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra:

Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

Áp dụng:

Tìm các tỉ số bằng tỉ số

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1923 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 13: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 a) Nhận xét hai tỉ số ?   Kiểm tra bài cũ: b) Hãy so sánh các tỉ số và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã lập. Lập được tỉ lệ thức nào? Lập được tỉ lệ thức : Vậy: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: Xét tỉ lệ thức Gọi giá trị chung của các tỉ số đó là k, ta có: Suy ra a =…….; c =……… Ta có: Từ (1), (2) và (3) suy ra: k.b k.d b+d k(b+d) k.b - k.d k(b-d) b - d k k (Vì cùng bằng …) k Bài 1: Đúng(Đ) hay sai(S) S Vì Đ S Đ Bài 2:Tìm hai số x và y biết: Giải: Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: Từ (Vì x + y = 16) Bài 3:Tìm hai số x và y biết: x : 2 = y : (-3) và x – y = - 10 Mở rộng: Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Áp dụng: Tìm các tỉ số bằng tỉ số Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Ta viết: a : b : c = 2 : 3 : 5 Gọi số học sinh của ba lớp 7A, 7B,7C lần lượt là a, b, c. Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8; 9; 10 nên ta có: Giải Ghi nhớ: Từ dãy tỉ số bằng nhau ta suy ra: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa) Bài 4:(Bài 57-sgk/30) Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi. Giải Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là x, y, z (x,y,z N*) Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5 nên ta có: Vì ba bạn có tất cả 44 viên bi nên ta có: x + y + z = 44 Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: (Vìx + y + z = 44) Vậy x = 2.4 = 8; y = 4.4 =16; z = 5.4 = 20 Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là: 8 viên, 16 viên, 20 viên. 1. Học thuộc: “TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau” 2. Làm các bài tập 55;56; 58; 57 (SGK/Trang 30). HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo cùng các em học sinh X X X X Cho dãy tỉ số bằng nhau: Cách nào sau đây áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng, cách nào áp dụng sai? Hãy điền dấu “x’’ vào ô thích hợp? Theo đề bài: x : 2 = y : (-5) và x – y = - 7 Hướng dẫn bài: 55 tr30-SGK Suy ra: và x - y = - 7 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

File đính kèm:

  • pptChuong I Bai 8 Tinh chat cua day ti so bang nhau.ppt