Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 14 - Ôn tập chương I (tiếp)

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy

 

ppt20 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 14 - Ôn tập chương I (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hình học 7 Tiết 14 ôn tập chương i Hai góc đối đỉnh đường trung trực của đoạn thẳng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Quan hệ ba đường thẳng song song Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song Tiên đề ơcơlit Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thứ ba Bài 1. Điền từ vào ô trống 1) Hai góc đối đỉnh là hai góc có ………… ………………………………………………….. mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia 2) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng …………………………………… 3) Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng …………………………………… ……………………………………………………….. cắt nhau tạo thành một góc vuông đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó và vuông góc với đoạn thẳng đó. 4) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ………… 5) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ………… 6) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì : a // b a // b hai góc sole trong bằng nhau hai góc đồng vị bằng nhau hai góc trong cùng phía bù nhau 8) Nếu a // c và b //c thì …………….. a // b a // b 1) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau 2)Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh Đ S 3)Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau Đ 4)Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc S 5) Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy. S 6) Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy S 7) Không thể có quá một đường thẳng đi qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a và song song với đường thẳng a. Đ 8) Từ điểm A có hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng b thì hai đường thẳng đó trùng nhau. Đ 9) Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì hai góc so le trong bằng nhau. S Bài 3 Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. 1.Nêu cách dựng đường thẳng d là trung trực của AB. - Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm - Trên AB lấy điểm M sao cho : AM = 2,5 cm d 2.Lấy C thuộc d. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a // AB. Nêu quan hệ của a và d 3.Qua A vẽ b vuông góc với a. Nêu quan hệ b và d b b // d Chứng minh nên: b // c (Quan hệ giữa tính vuông góc và song song) (tính chất 2 đường thẳng //) Hướng dẫn về nhà : - Học thuộc câu hỏi ôn tập trong đề cương - Làm bài 58, 59 (SGK); bài 45 (SBT) 

File đính kèm:

  • pptOn tap chuong I.ppt