Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 17: Tổng ba góc trong một tam giác

Luật chơi: Mỗi dãy cử 3 bạn. Mỗi câu hỏi trả lời sai bị trừ 5 điểm, câu trả lời đúng được cộng 10 điểm (trong đó 1 câu có điểm thưởng). Nếu đội nào trả lời sai phải nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Đội nào đoán được hình nền được cộng 20 điểm.

 Lưu ý: Có thể đoán hình nền bất kì lúc nào mà không cần trả lời hết tất cả các câu hỏi.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 17: Tổng ba góc trong một tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ch­¬ng ii: Tam gi¸c ? B A Liệu tổng số đo ba gĩc của hai tam giác này cĩ bằng nhau khơng??? Tiết 17: TỔNG BA GĨC TRONG MỘT TAM GIÁC * B A C Tổng số đo ba gĩc của ∆ABC Tổng số đo ba gĩc của ∆DEF F D E THỰC HÀNH 1 700 800 300 1100 400 300 ?1 NHĨM ĐO ĐẠC: Vẽ hai tam giác bất kì, em hãy đo ba gĩc và tính tổng số đo ba gĩc của tam giác ấy? * y x ?2.NHĨM CẮT GHÉP: Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC Hãy dự đốn xem tổng các gĩc A,B,C của tam giác ABC là bao nhiêu độ ?... B C A Tổng các gĩc A,B,C của tam giác ABC là 1800 * Tổng ba gĩc của một tam giác Định lí: Tổng ba gĩc của một tam giác bằng 1800 Qua D kẻ đường thẳng xy song song EF TỔNG BA GĨC CỦA MỘT TAM GIÁC y x 2 1 D E F 3 DEF KL GT Chứng minh: Chương II: TAM GIÁC Từ (1) và (2) suy ra: Ta cĩ: 1800 =………………. Tiết 17 * 1 Tổng ba gĩc của một tam giác y x 2 1 D E F 3 y x D E F y x 2 1 D E F 3 2 3 1 * Bài tập 1: Tính số đo gĩc chưa biết trên mỗi hình vẽ, em cĩ nhận xét gì về các gĩc ấy? Tam giác nhọn Ta cĩ: (Tổng ba gĩc của ABC) Tam giác vuơng Tam giác tù Ta cĩ: Ta cĩ: (Tổng ba gĩc của HGK) (Tổng ba gĩc của MNQ) *  Bµi tËp 2: Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau, kh¼ng ®Þnh nµo ®ĩng, kh¼ng ®Þnh nµo sai? c. Tỉng ba gãc trong cđa mäi tam gi¸c ®Ịu b»ng nhau Sai Sai Đúng * NHẬN XÉT - Các tam giác cĩ thể khác nhau về …..................... và .................... nhưng tổng ba gĩc của chúng luơn ……………… và bằng ……… hình dạng kích thước bằng nhau - Tổng……gĩc của một tam giác luơn bằng … 1800 ba 1800 * Hướng dẫn về nhà - Häc thuéc ®Þnh lÝ; n¾m ®­ỵc c¸c c¸ch chøng minh ®Þnh lÝ. - Xem tiếp mục áp dụng vào tam giác vuơng và gĩc ngồi của tam giác trong bài tổng ba gĩc của một tam giác. - Làm bài 1 hình 51 và bài 5 trang 108 SGK. * Xin chân thành cảm ơn các thầy cơ và tồn thể các em học sinh! * Bµi tËp 3 Tìm số đo x ở các hình vẽ sau (H×nh 2) x 2 1 * Bµi tËp 3: Th¸p nghiªng Pi - da 5o C B A (Bµi tËp 4 SGK/107) * TRỊ CHƠI : ĐÂY LÀ AI 1 2 3 6 9 5 4 7 8 	Luật chơi: Mỗi dãy cử 3 bạn. Mỗi câu hỏi trả lời sai bị trừ 5 điểm, câu trả lời đúng được cộng 10 điểm (trong đó 1 câu có điểm thưởng). Nếu đội nào trả lời sai phải nhường quyền trả lời cho đội còn lại. Đội nào đoán được hình nền được cộng 20 điểm. 	Lưu ý: Có thể đoán hình nền bất kì lúc nào mà không cần trả lời hết tất cả các câu hỏi. * * Câu 1: Cho hình vẽ, giá trị của x là: d. 940 a. 840 b. 1040 c. 740 * d. 900 a. 600 b. 700 c. 800 * Câu 3: Cho hình vẽ, giá trị của x là: d. 550 a. 520 b. 530 c. 540 * x 65 ° 42 ° A B C a. 730 b. 1070 c. 970 d. Kết quả khác Câu 4: Cho hình vẽ, giá trị của x là: * a. 250 b. 350 c. 150 Câu 5: Cho hình vẽ, giá trị của x là: d. 450 * a. 360 b. 370 c. 380 d. 390 Câu 6: Cho hình vẽ, giá trị của x là: * a. 310 b. 320 c. 330 d. 340 Câu 7: Cho hình vẽ, giá trị của x là: * Câu 8: Cho hình vẽ, giá trị của x là: a. 810 b. 870 c. 930 d. 1000 * * 

File đính kèm:

  • pptTong ba goc trong mot tam giac.ppt