Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Ôn tập chương I (tiếp)

Các phép toán trong Q

Với

Phép cộng

Phép trừ

Phép nhân : Phép chia

ppt22 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 20: Ôn tập chương I (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
- Hóy nờu cỏc tập hợp số đó học và mối quan hệ giữa cỏc tập hợp số đú? 1-Quan hệ giữa cỏc tập hợp số N,Z,Q , I, R N Z Q R I R I Q N 1 62 Z -3 8 Q 0,(23) 0,5 R 0,12341… Sơ đồ Ven a-lý thuyết 1-Quan hệ giữa cỏc tập hợp số N,Z,Q ,R, I Số thực gồm những số nào? Tập hợp số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ 2, ễn tập về số hữu tỉ. * Định nghĩa: - Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0 - Số hữu tỉ âm là số hữu tỉ nhỏ hơn 0 - Biểu diễn số trên trục số Với Phép cộng : ….. Phép trừ : ....... - …. Phép nhân : …. Phép chia : …….. = ………. *Các phép toán trong Q Phép lũy thừa: Với 5. Điền vào chỗ trống(…) cỏc cõu sau cho đỳng ? a. Với x = thỡ . .. b. Với x = thỡ ... c. Với x = 0 thỡ ... 	 Giỏ trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x là: a, 34 . 32 = 36 b, (-5)6 : (-5)3 = (-5)2 c, (42)3 = 45 d, ( -3 . 7)4 = (-3)4 . 74 e, đ s đ đ s 6. Các câu sau đúng hay sai? B-BàI TậP Dạng 1: Thực hiện phép tính Dạng 2: tèm số chưa biết trong một đẳng thức Dạng 1: Thực hiện phộp tớnh Tớnh chất giao hoỏn và kết hợp dựng tớnh chất: a.b – a.c = a. (b-c) Bài giải Bài tập 96 SGK/48:Thực hiện phộp tớnh (bằng cỏch hợp lý nếu cú thể): Bài tập 99 SGK/49:Tính giá trị của các biểu thức sau: 1 2 3 4 5 6 Hóy sắp xếp cỏc bước sau để được lời giải đỳng Lời giải Đỏp ỏn : 4 ; 1 ; 6 ; 2 ; 3 ; 5 TG Dạng 2: Tỡm số chưa biết trong một đẳng thức Bài giải: Bài tập 98 SGK/49:Tỡm y, biết Dạng 2: Tỡm số chưa biết trong một đẳng thức Bài giải: Bài tập 101 SGK/49:Tỡm x, biết Quan hệ giữa cỏc tập hợp số: Với Phép cộng : ….. Phép trừ : ....... - …. Phép nhân : …. Phép chia : …….. = ………. Các phép toán trong Q Phép lũy thừa: Với TO 1 2 3 7 4 6 8 5 D 88 ĐÁP ÁN A	 	 1264 B 1216 C	 128 Viết tớch sau dưới dạng một luỹ thừa? 68.28 = ? ĐÁP ÁN ĐÚNG 	C MENU D 310 ĐÁP ÁN A	 20 B 21 C	 210 Viết tớch sau dưới dạng một luỹ thừa? 610:210 = ? ĐÁP ÁN ĐÚNG 	D MENU D ĐÁP ÁN A	 B C	 	 ĐÁP ÁN ĐÚNG 	A Kết quả = ? MENU A Nếu thỡ x = ? B C 0 D Cả A, B đỳng ĐÁP ÁN ĐÚNG D	 MENU ĐÁP ÁN D A	 B C	 Kết quả = ? ĐÁP ÁN ĐÚNG 	A MENU ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN A. -2 Kết quả = ? B. C. D. ĐÁP ÁN ĐÚNG D	 MENU ĐÁP ÁN A. Phõn số bằng với phõn số nào? B. C. D. ĐÁP ÁN ĐÚNG C	 MENU MENU - Ôn tập lại lí thuyết và các bài tập đã ôn tập - Làm tiếp từ câu hỏi 6 đến câu 10 phần ôn tập chương II - Làm bài tập 97, 100, 102 (tr49+50-SGK) - Làm bài tập 133, 140, 141 (tr22+23-SBT) 

File đính kèm:

  • pptTiet 20 On tap chuong 1.ppt