Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 21: Ôn tập chương I

Hưởng ứng phong trào quyên góp quần áo ấm ủng hộ các bạn học sinh nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 420 bộ quần áo. Biết số quần áo quyên góp được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 9,10 và 11. Tính số quần áo quyên góp được của mỗi lớp.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1782 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 21: Ôn tập chương I, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Môn : Toán Lớp 7C4 GV : Đặng Văn Tân Bản đồ tư duy 1 TiÕt 21: «n tËp ch­¬ng i I. Kiến thức cơ bản. 2 3 4 5 6 N Z Q R I R N Z Q R S¬ ®å Ven TiÕt 21: «n tËp ch­¬ng i I Q Nh©n hai lòy thõa cïng c¬ sè Chia hai lòy thõa cïng c¬ sè Lòy thõa cña mét lòy thõa: Lòy thõa cña mét tÝch: Lòy thõa cña mét th­¬ng: PhÐp lòy thõa Víi x, y  Q; m, n  N : xm : xn = xm-n. (x khác 0, m  n) (x : y)n = xn : yn (y khác 0) : xm. xn = xm+n (xm)n = xm.n (x . y)n = xn.yn TiÕt 21: «n tËp ch­¬ng i Trong tập các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như trong tập hợp số hữu tỉ. TiÕt 21: «n tËp ch­¬ng i b. TÝnh chÊt tØ lÖ thøc: c. TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau: Tõ suy ra 3. Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau a.Định nghĩa: Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số Bài 1: Thực hiện phép tính Tính chất giao hoán, kết hợp dùng tính chất a.b – a.c = a. (b-c) Bài 2: Tìm x biết c/ c/ TiÕt 21: «n tËp ch­¬ng i II. Bài tập. Bài 3: TiÕt 21: «n tËp ch­¬ng i Hưởng ứng phong trào quyên góp quần áo ấm ủng hộ các bạn học sinh nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được 420 bộ quần áo. Biết số quần áo quyên góp được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 9,10 và 11. Tính số quần áo quyên góp được của mỗi lớp. TO 1 2 3 7 4 6 8 5 D 88 ĐÁP ÁN A	 1264 B 1216 C	 128 Viết tích sau dưới dạng một luỹ thừa? 68.28 = ? ĐÁP ÁN ĐÚNG 	C MENU D 81 ĐÁP ÁN A	 9 B 6 C	 36 Có thì nhận giá trị là: ĐÁP ÁN ĐÚNG 	D MENU D 2,53 ĐÁP ÁN A	 2,34 B 2,43 C	 2,35	 ĐÁP ÁN ĐÚNG 	C Làm tròn số 2,3456 với 2 chữ số thập phân ta được số MENU ĐÁP ÁN A Nếu thì x = ? MENU B C 0 D Cả A , B đều đúng ĐÁP ÁN ĐÚNG D	 D ĐÁP ÁN A	 B C	 Số nào trong các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ĐÁP ÁN ĐÚNG 	D MENU ĐÁP ÁN A. -2 Kết quả = ? MENU B. C. D. ĐÁP ÁN ĐÚNG A	 ĐÁP ÁN A. Tỉ số bằng với tỉ số nào? MENU B. C. D. ĐÁP ÁN ĐÚNG C	 CHÚC MỪNG BẠN Đà NHẬN ĐƯỢC PHẦN QUÀ MAY MẮN MENU Lý thuyết:  Học kỹ nội dung các phần lý thuyết đã ôn. Xem lại cách xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Khái niệm căn bậc hai. * Bài tập: 	- Xem lại các dạng bài tập đã giải.	- Làm tiếp bài tập: 96c,d + 97 + 98 + 99+101 sgk * Chuẩn bị:	- Chuẩn bị các câu hỏi ôn chương 6,7,8,9,10	- Xem lại các dạng bài tập về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, các phép tính chứa căn thức. 

File đính kèm:

  • ppttiet21 on tap chuong.ppt