Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 29 - Hàm số

Bài tập bổ sung: Cho hàm số y = 2x + 3 .

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

Hướng dẫn tìm x với y = 5

Ta có : 5 = 2x +3

 

ppt15 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 29 - Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐẠI SỐ 7 Tiết 29 HÀM SỐ Bµi tËp1: Cho biÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­ỵng tØ lƯ thuËn. §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng trong b¶ng sau: Bµi tËp 2: Cho biÕt x vµ y lµ hai ®¹i l­ỵng tØ lƯ nghÞch. §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng trong b¶ng sau: 4 2 -2 -8 4 8 -8 -2 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 5. HÀM SỐ 1. Một số ví dụ về hàm số Ví dụ 1 : Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t (giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau : Ví dụ 2 : m = 7,8V Ví dụ 3 : ?1 ?2 7,8 15,6 23,4 31,2  Nhận xét : - Nhiệt độ T(0C) phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t ( giờ) - Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T m là hàm số của V t là hàm số của v m =7,8V - Ta nói T là hàm số của t Bài 5. HÀM SỐ 1. Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số . Chú ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng .  Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức  Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x)..... Chẳng hạn hàm số y=2x+3 ta còn viết y=f(x)=2x+3 và khi đó với x=3 thì giá trị tương ứng của y là : 2.3+3=9 ta viết f(3)=9. ?.Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là : a/ b/ c/ a/ y là hàm số của x b/ y là hàm số của x (y là hàm hằng) c/ y không phải là hàm số của x 1 2 1 3 Giải f(1) = 3.12 + 1 = 4 f(3) = 3.32 + 1 = 28 -26 -21 -16 -11 -1 0 Giải Bài tập bổ sung: Cho hàm số y = 2x + 3 . Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau : Hướng dẫn tìm x với y = 5 Ta có : 5 = 2x +3 2x = 5– 3 2x = 2 x = 1 0 -1 1 7 -1,5 2x + 3 = 5 NGÔI SAO MAY MẮN Học thuộc khái niệm hàm số.- Xem lại cách tính các giá trị tương ứng của x và y- Làm bài tập: 27; 28; 29;30;31/ Trang 64;65–SGK Bài tập: 37; 38; 39/Trang 48 – Sách bài tập.-Tiết sau Luyện tập. Cho công thức y2 = x .Ta nói y là hàm số của x đúng hay sai ? a/ Đúng b/ Sai Vì khi x = 1 thì y= 1 và y= -1 Với một giá trị của x có hai giá trị của y nên y không phải là hàm số của x Cho hàm số y= f(x) = 1 – 2x. Khi đó f(-1) có giá trị là : a/ 1 b/ -1 c/ -3 d/ 3 Chúc mừng em đã chọn được câu hỏi may mắn, nếu trả lời đúng sẽ có thưởng, nếu sai thì...! ?. Nêu khái niệm hàm hằng. Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng . Trong các bảng sau, bảng nào y không phải là hàm số của x ? a. b. c. d. KIẾN THỨC CỦA EM RẤT TỐT THƯỞNG EM MỘT TRÀNG VỖ TAY VÀ CỘNG THÊM 1 ĐIỂM KHI KIỂM TRA MIỆNG Bµi tËp 1: §¹i l­ỵng y cã ph¶i lµ hµm sè cđa ®¹i l­ỵng x hay kh«ng, nÕu b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cđa nã lµ: BÀI TẬP: Hàm số Hàm số (hàm hằng) Khơng phải là hàm số 

File đính kèm:

  • pptHAM SO LOP 7HAYppt.ppt