Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 29 - Hàm số (tiếp)

2. Khái niệm hàm số

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.

Bài tập: Cho bảng các giá trị tương ứng, đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 29 - Hàm số (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu định nghĩa đại lượng tỉ lệ thuận ? Trả lời : Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = kx (với k là hằng số khác 0 ) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k ? Cho công thức y = 3x hãy tính giá trị của y khi x = 1 ; x = -5 Trả lời: * Khi x = 1 thì y = 3.1 = 3 * Khi x = - 5 thì y = 3.(-5) = -15 1. Một số ví dụ về hàm số a) Ví dụ 1: Nhiệt độ T (0C) tại các thời điểm t(giờ) trong cùng một ngày được cho trong bảng sau: Nhận xét: * Nhiệt độ T (0C) phụ thuộc vào sự thay đổi của thời gian t (giờ) . * Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của T . Ta nói T là hàm số của t. 1. Một số ví dụ về hàm số b) Ví dụ 2: Khối lượng m(g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8 g/cm3 tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức : m=7,8V ?1 Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1 ; 2 ; 3 ; 4 . Nhận xét: * Khối lượng m (g) phụ thuộc vào sự thay đổi của thể tích V (cm3) . * Với mỗi giá trị của V ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của m . Ta nói m là hàm số của V. 1. Một số ví dụ về hàm số ?2 Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi v = 5 ; 10 ; 25 ; 50 . Ta nói t là hàm số của v. Nhận xét: 1. Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Bài tập: Cho bảng các giá trị tương ứng, đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không? y gọi là hàm hằng ( y = 1) 1. Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. Bài tập: Cho bảng các giá trị tương ứng, đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không? a) c) x là hàm số của y x không là hàm số của y 1. Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số. * Chú ý: . Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng . Hàm số có thể cho bằng bảng (ví dụ 1), bằng công thức ( ví dụ 2 và 3)… . Khi y là hàm số của x ta có thể viết y = f(x), y = g(x)…Chẳng hạn, với hàm số được cho bởi công thức y = 2x + 3 , ta có thể viết y = f(x) = 2x + 3 và khi đó, thay cho câu “khi x bằng 3 thì giá trị tương ứng của y là 9” (hoặc câu “khi x bằng 3 thì y bằng 9”) ta viết f(3) = 9. 1. Một số ví dụ về hàm số 2. Khái niệm hàm số 3. Luyện tập Bài 25 ( sgk-54). Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + 1. Tính : f(1) và f(3). Giải f(1) = 3.12 + 1 = 4 f(3) = 3.32 + 1 = 3.9 + 1 = 28 Hướng dẫn về nhà Học thuộc khái niệm hàm số. Bài 24; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 (sgk-63;64). Chuẩn bị bài cho phần luyện tập ở tiết sau. 

File đính kèm:

  • ppttiet 29 ham so toan 7 .ppt