Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 36 - Tam giác cân

1- định nghĩa :

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau

2- Tính chất :

3- Tam giác đều :

* định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

Cách vẽ tam giác đều ABC

Tại sao B = C ; C = A ?

b) Tính số đo mỗi góc của tam giác đều ?

 

ppt39 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 36 - Tam giác cân, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRệễỉNG THCS SUOÁI NGOÂ Lớp 7A1 Kiểm tra bài cũ H Cho hỡnh vẽ sau: Hóy chứng minh: gúcB = gúc C 2 A C B N M T P U V Cỏc tam giỏc trờn cú gỡ đặc biệt ? A C B N M T P U V Thế nào là tam giỏc cõn ? Tiết 36 . TAM GIÁC CÂN A C B  ABC cõn tại A => D1 = D2 1 2 => Δ ADB = Δ ADC ( g.c.g) => AB = AC (hai cạnh tương ứng) (cmt) Tiết 36 . tam giác cân 1. Định nghĩa: 2. Tính chất Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau b.Định lí 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân c. Tam giác vuông cân Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau Tính số đo mỗi góc nhọn của một tam giác vuông cân? Tiết 36 . tam giác cân Tiết 36 . tam giác cân 1. Định nghĩa: 2. Tính chất Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau b.Định lí 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân c. Tam giác vuông cân Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân có số đo bằng 450 Tiết 36 . tam giác cân Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau Tính chất: a.ĐL1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau b.ĐL 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân c.Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau 3.Tam giác đều: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau 3- Tam giác đều : * định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau C \ / / B 2- Tính chất : 1- định nghĩa : Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau Tiết 36: ?4 A • Vẽ tam giác đều ABC 3- Tam giác đều : * định nghĩa : Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau C \ / / B 2- Tính chất : 1- định nghĩa : Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau Tiết 36: ?4 A • Cách vẽ tam giác đều ABC Sau bài học hôm nay em cần ghi nhớ điều gì? Tiết 36 . tam giác cân Bài tập trắc nghiệm: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng(Đ)? Khẳng định nào sai (S)? b. Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều. c. Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều. d. Tam giác cân cũng là tam giác đều Đ Đ S a. Trong một tam giác đều mỗi góc bằng 600 Đ Tiết 36. tam giác cân Tiết 36 . tam giác cân 1. Định nghĩa: 2. Tính chất Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau b.Định lí 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân c. Tam giác vuông cân Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng 450 3. Tam giác đều Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau .Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng 600 Bài tập 1: Hãy chọn đáp án đúng Góc ở đỉnh của một tam giác cân bằng 400. Mỗi góc ở đáy có số đo là: B : 700 D : 500 A : 1400 C : 400 Tiết 36 . tam giác cân Bài tập củng cố A. 40o Bài 3: Nếu một tam giác cân có một góc ở đáy bằng 400 thì góc ở đỉnh bằng: B. 80o C. 100o D. 140o Tiết 36 . tam giác cân Bài tập củng cố A D E B C H G I K M N P O 700 400 Bài 4: Trong các tam giác trên tam giác nào là tam giác cân, tam giác nào là tam giác đều? Vì sao? Tiết 36 . tam giác cân Bài tập củng cố Thời gian: Rung chuông với điểm 9 10 Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi Câu 1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (…) Tam giác cân là tam giác có………….bằng nhau. hai canh Thời gian: Rung chuông với điểm 9 10 Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi Câu 2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (…) Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác … cân Thời gian: Rung chuông với điểm 9 10 Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (…) Tam giác cân có hai góc……….. ở đáy bằng nhau Thời gian: Rung chuông với điểm Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi Câu 4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (…) Tam giác có hai góc bằng nhau là tam giác … cân Thời gian: Rung chuông với điểm Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi C Câu5: Hãy chọn một đáp án đúng Tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau là tam giác A. cân B. đều C. vuông cân Thời gian: Rung chuông với điểm Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi B Thời gian: Rung chuông với điểm 9 10 Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi Câu 7. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (…) Tam giác … là tam giác có ba cạnh bằng nhau. đều Thời gian: Rung chuông với điểm 9 10 Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ có dấu (…) Tam giác có ba góc ………….. là tam giác đều. bằng nhau Thời gian: Rung chuông với điểm Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi A Câu9: Mệnh đề sau đúng hay sai Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam giác đều A. Đúng B. Sai Thời gian: Rung chuông với điểm Hết giờ 5 4 3 2 1 Trò chơi A Câu10: Mệnh đề sau đúng hay sai Nếu hai tam giác đều có một cạnh bằng nhau thì hai tam giác đều đó bằng nhau A. Đúng B. Sai Học thuộc lí thuyết cần nhớ Làm bài tập 46, 50, ( Trang 127 / SGK ) Làm bài tập 67,68,69 ( Trang 98/ SBT ) đọc bài đọc thêm SGK trang 128 Hướng dẫn về nhà Tiết 36 . tam giác cân 

File đính kèm:

  • pptHinh hoc 7 Tam giac can.ppt