Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 40 - Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiếp theo)

Hai tam giác vuông ABC và DEF có

 AC = DF = 6cm;

 BC=EF = 10cm;

 Em hãy dự đoán: hai tam giác này có bằng nhau không?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1819 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 40 - Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Thảo 1. Kiểm tra bài cũ - Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác? - Trên hình vẽ có hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao? ∆ABC = ∆DEF (c.g.c) 2 cạnh góc vuông TAM GIÁC TAM GIÁC VUÔNG Cạnh góc vuông - góc nhọn kề Cạnh huyền- góc nhọn Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Cần thêm điều kiện nào thì ABC = DEF (c-g-c) BC = EF Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng với một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Cần thêm điều kiện nào thì ABC = MNP (g-c-g) AB = MN Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Cần thêm điều kiện nào thì ABC = MNP (cạnh huyền – góc nhọn) AC = MP - Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau - Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau 2 cạnh góc vuông Cạnh góc vuông-góc nhọn kề Cạnh huyền- góc nhọn Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG Hình 143 Hình 144 Hình 145 Treân moãi hình 143, 144, 145 coù caùc tam giaùc vuoâng naøo baèng nhau? Vì sao? ?1 Hai tam giác vuông ABC và DEF có AC = DF = 6cm; BC=EF = 10cm; Em hãy dự đoán: hai tam giác này có bằng nhau không? ABC = DEF D F E 6 10 HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1. Cho ∆ABC vuông ở A, biết BC =a, AC =b. Tính AB2 Nhóm 2. Cho ∆DEF vuông ở D, biết EF =a, DF =b. Tính DE2 . (định lý Py ta go) LG: Ta có ∆ABC vuông tại A ,nên: LG: Ta có ∆DEF vuông tại D nên: Hai ∆ABC và ∆DEF có bằng nhau không? Vì sao? ∆ABC = ∆DEF (c.c.c) hoặc ∆ABC = ∆DEF (c.g.c) (định lý Py ta go) a b b a TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. . Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau  ABC và DEF có BC = EF ; AC = DF  ABC = DEF GT KL CẠNH GÓC VUÔNG GÓC NHỌN CẠNH HUYỀN HAI CẠNH GÓC VUÔNG CẠNH GÓC VUÔNG + GÓC NHỌN KỀ CẠNH ẤY GÓC NHỌN + CẠNH HUYỀN CẠNH GÓC VUÔNG + CẠNH HUYỀN c.g.c TAM GIÁC TAM GIÁC VUÔNG g.c.g Cạnh huyền- góc nhọn Cho ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh AHB = AHC (giải bằng hai cách) ?2 Bài tập 64/ 136 	Các tam giác vuông ABC và DEF có A = D = 900; AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc) để ABC = DEF? Hoặc b) BC = EF ( theo trường hợp c.h – cgv ) CẦN THÊM ĐIỀU KIỆN a) AB = DE (theo trường hợp c-g-c) 1) Về cạnh : 2) Về góc : Hai c¹nh gãc vu«ng (c-g-c) Caïnh huyeàn - caïnh goùc vuoâng Caïnh huyeàn - goùc nhoïn Caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc vuoâng C¹nh gãc vu«ng vµ gãc nhän kÒ c¹nh Êy (g-c-g) HDVN Học và nắm chắc các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông (lưu ý đến hai trường hợp đặc biệt) - Làm bài tập 65, 66 SGK TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. . A D E B H C * ADH và AEH có ADH = AEH = 900 V× DAH = E AH (gt) AH lµ c¹nh chung ADH và AEH (c¹nh huyÒn gãc nhän) * BDH và CEH Cã BDH = CEH = 900 BDH = CEH BH=CH (gt) DH=EH (* ADH và AEH ) (canh huyÒn-c¹nh gãc vu«ng) * AHB và AHC có AH chung BH=HC AB=AC( AD=AE ; BD=EC) * AHB và AHC( CCC) Bµi 66 (SGK) Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh! TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG. . 

File đính kèm:

  • pptTiet 40 Cac truong hop bang nhau cua tam giac vuong hoi giang tinh.ppt