Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 43: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).

Bảng “tần số” giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1195 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 43: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 - Thế nào là giá trị của dấu hiệu? - Tần số của giá trị là gì? KIỂM TRA BÀI CŨ  Tiết 43: BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU. Lập bảng “tần số”: - Hãy quan sát bảng sau: - Ta có bảng sau: => Đây là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. - Từ bảng 1 ta có bảng “tần số” sau: 2. Chú ý: - Ta có thể lập bảng “tần số” dưới dạng cột như sau: Những kiến thức cần nắm Từ bảng số liệu thống kê ban đầu có thể lập bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu). Bảng “tần số” giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này. - Bài tập 6 trang 11 SKG: - Bài tập 7 trang 11 SKG: H­íng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các ví dụ. - Lµm bµi tËp 8; 9 trang 12 sgk. - Nghiªn cøu c¸c bµi tËp cña phÇn LuyÖn tËp. - TiÕt tiÕp theo: LuyÖn tËp. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Tập thể lớp 7A! 

File đính kèm:

  • pptBang tan so cac gia tri cua dau hieu.ppt