Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

1.Đường trung tuyến của tam giác

Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác

2.Tính chất ba đường trung tuyến

a) Thực hành

AD là đường trung tuyến của tam

 giác ABC, vì D là trung điểm của BC

 

ppt20 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 988 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Khi nào thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB? Vẽ ABC, xác định trung điểm của các cạnh M N P Khi nào thì M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB? Vẽ ABC, xác định trung điểm của các cạnh M N Hãy nối các đỉnh A của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện P G là điểm nào trong tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn? 1.Đường trung tuyến của tam giác Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác Theo em hiểu, đường trung tuyến là gì? ?Hãy vẽ đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh B, C của ABC Điền vào ô trống “Đ”, “S”để có BM là đường trung tuyến của tam giác sau: S S Ñ R Mỗi tam giác có mấy đường trung tuyến? 1.Đường trung tuyến của tam giác Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 2.Tính chất ba đường trung tuyến ?Ba đường trung tuyến của tam giác có tính chất gì a) Thực hành A G B C E F D 1.Đường trung tuyến của tam giác Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 2.Tính chất ba đường trung tuyến a) Thực hành Hình 22 Dựa vào hình 22, hãy cho biết: AD có là đường trung tuyến của tam giác ABC hay không? AD là đường trung tuyến của tam giác ABC vì D là trung điểm của BC 1.Đường trung tuyến của tam giác Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 2.Tính chất ba đường trung tuyến a) Thực hành Hình 22 AD là đường trung tuyến của tam giác ABC, vì D là trung điểm của BC = = = 1.Đường trung tuyến của tam giác Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 2.Tính chất ba đường trung tuyến a) Thực hành Hình 22 AD là đường trung tuyến của tam giác ABC, vì D là trung điểm của BC b) Tính chất Thông qua thực hành, em có nhận xét gì về ba đường trung tuyến của một tam giác? 1.Đường trung tuyến của tam giác Đoạn AM được gọi là đường trung tuyến của tam giác 2.Tính chất ba đường trung tuyến a) Thực hành AD là đường trung tuyến của tam giác ABC, vì D là trung điểm của BC b) Tính chất Định lí (sgk) ABC, AD, BE, CF là các đường trung tuyến. GT KL AD đi qua điểm G Chú ý: G được gọi là trọng tâm của ABC Em thử trả lời thắc mắc của bạn xem? Nếu nối 3 đỉnh của một tam giác với trọng tâm của nó thì ta được ba tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau Đặt một miếng bìa hình tam giác lên giá nhọn, điểm đặt làm cho miếng bìa đó nằm thăng bằng đó chính là trọng tâm của tam giác Hãy thử xem! Có thể em chưa biết G là điểm nào trong tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn? G là trọng tâm của tam giác thì miếng bìa hình tam giác nằm thăng bằng trên giá nhọn LuËt ch¬i: Cã 4 hép quµ kh¸c nhau, trong mçi hép quµ chøa mét c©u hái vµ mét phÇn quµ hÊp dÉn. NÕu tr¶ lêi ®óng c©u hái th× mãn quµ sÏ hiÖn ra. NÕu tr¶ lêi sai th× mãn quµ kh«ng hiÖn ra. Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u lµ 10 gi©y. Hộp quà màu vàng Cho hình vẽ, khẳng định sau đây đúng hay sai: §óng Sai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hộp quà màu xanh Cho hình vẽ, khẳng định sau đây đúng hay sai: §óng Sai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hộp quà màu tím Cho hình vẽ, khẳng định sau đây đúng hay sai: §óng Sai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hộp quà màu đỏ Cho hình vẽ, khẳng định sau đây đúng hay sai: §óng Sai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PhÇn th­ëng lµ: ®iÓm 10 Rất tiếc, bạn sai rồi! Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 2) Trọng tâm của tam giác cách mỗi đỉnh một khoảng cùng đi qua một điểm 1) Ba đường trung tuyến của tam giác ......................., ............. trọng tâm điểm đó được gọi ................ độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy. bằng Học thuộc và nắm chắc khái niệm, tính chất đường trung tuyến của tam giác. Làm BT 26, 27, 28 SGK Làm BT 31, 33 SBT 

File đính kèm:

  • ppttinh chat 3 duong trung tuyen cua 1 tam giac.ppt