Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 56 : Đa thức

) Đa thức :

Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó .

Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó .

Mỗi đơn thức được coi là một đa thức

2) Thu gọn đa thức

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 1257 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 56 : Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Giáo án đại số 7 Người thực hiện : Nguyễn Văn Hùng Đơn vị : Trường THCS Việt Tiến Tổng các đơn thức trên là : x3zy + xy2 + xy + 7 Biểu thức là một đa thức Tính tổng diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng về hai phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x,y của tam giác đó (theo x, y). Tổng diện tích của hình là: x2+ y2+ xy Biểu thức là một đa thức Câu1: Câu 2 Tiết 56 : đa thức 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . x2+ y2+ xy Là một đa thức N= M= Biểu thức sau có phải là đa thức không ? x2y- 3xy + 3x2y – 3 + xy - x + 5 Q= 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . Tiết 56 : đa thức ? 1 Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó . Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . Tiết 56 : đa thức ? 1 Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó . Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 2) Thu gọn đa thức = 4x2y – 2xy - x + 2 Cho đa thức : Q = x2y- 3xy + 3x2y – 3 + xy - x + 5 Tiết 56 : đa thức 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 2) Thu gọn đa thức ? 2 Hãy thu gọn đa thức sau: Tiết 56 : đa thức 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 2) Thu gọn đa thức 3) Bậc của đa thức : Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó . Cho đa thức: M= x2y5 – xy4 + y6 +3 Cho đa thức: Q = - 3x5- x3y - xy2 + 3 x5 + 2 Tiết 56 : đa thức 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 2) Thu gọn đa thức 3) Bậc của đa thức : Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó . Chú ý Khi tìm bậc của một đa thức , trước hết ta phải thu gọn đa thức đó Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc Tiết 56 : đa thức 1) Đa thức : Đa thức là một tổng của những đơn thức . Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó . Chú ý Mỗi đơn thức được coi là một đa thức 2) Thu gọn đa thức 3) Bậc của đa thức : Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó . Chú ý Khi tìm bậc của một đa thức , trước hết ta phải thu gọn đa thức đó Số 0 cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc * Luyện tập Bài 3: Cho đa thức: G= 3x2+ 0,5xy- x2+ 9 – 2xz+ 1 Viết đa thức sau dưới dạng tổng hai đa thứ Viết đa thức sau dưới dạng hiệu hai đa thức 

File đính kèm:

  • ppttiet 56 Da thuc.ppt