Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 56 - Đa thức (tiếp)

Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.

Mỗi HS thực hiện trên giấy nháp, sau đó đứng tại chỗ nêu kết quả của mình.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 887 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 56 - Đa thức (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC DUY XUYÊN - Q.NamTRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG Tiết: 56 GV : Lê Trung Tiến HÌNH HỌC7 Kiểm tra bài cũ Bài tập 23/36SGK: 3x2y + = 5x2y - 2x2 = -7x2 Tính tích của hai đơn thức rồi tìm bậc của đơn thức đã cho: 3x3y2 và -7xy (3x3y2)(-7xy) = (3.-7)(x3x)(y2y) = -21x4y3 Đa thức -21x4y3 có bậc là 7 2x2y -5x2 Tiết 56: ĐA THỨC ĐA THỨC: 1) Ví dụ: a) Các biểu thức trên là những đa thức. Kí hiệu đa thức bằng các chữ A, B, C,M,N.. b) 2) Định nghĩa: Đa thức là một tổng của đa thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Hoạt động 1 Chú ý : Mỗi đơn thức được coi là một đa thức. Củng cố HOẠT ĐỘNG 1: Viết biểu thức tính diện tích hình vuông cạnh x? Viết biểu thức tính diện tích hình vuông cạnh y? Viết biểu thức tính diện tích hình tam giác? Viết biểu thức biểu thị diện tích hình tạo bởi tam giác và 2 hình vuông trên ? a) HOẠT ĐỘNG 1: Biểu thức biểu thị diện tích hình vuông cạnh x là x2. Biểu thức biểu thị diện tích hình vuông cạnh y là y2. Biểu thức biểu thị diện tích hình tam giác là ½ xy. Viết biểu thức biểu thị diện tích hình tạo bởi một tam giác và 2 hình vuông là x2+y2+1/2xy a) Nội dung 1 ?1 Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó. Mỗi HS thực hiện trên giấy nháp, sau đó đứng tại chỗ nêu kết quả của mình. Tiết 56: ĐA THỨC THU GỌN ĐA THỨC: Hoạt động 2 A =3x2y +2xy + 4x2y -3 -5xy +6 = 7x2y -3xy +3 gọi là đa thứcthu gọn của đa thức A. Củng cố ?2 HOẠT ĐỘNG 2 Hãy tìm các đơn thức đồng dạng có trong đa thức sau: Rồi cộng các đơn thức đồng dạng lại với nhau. 3x2y + 2xy + 4x2y -3 -5xy +6 A = 3x2y + 4x2y + 2xy -5xy -3 +6 A = 7x2y -3xy +3 A = Gọi là đa thức dạng thu gọn của đa thức A. Nội dung 2 ? 2 Hãy thu gọn đa thức sau: Tiết 56: ĐA THỨC BẬC CỦA ĐA THỨC: Hoạt động 3 M =x2y5 – xy4 + y6+1 hạng tử x2y5 có bậc cao nhất là 7, ta nói: 7 là bậc của đa thức M Củng cố ?3 Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Chú ý: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. HOẠT ĐỘNG 3 M =x2y5 – xy4 + y6 +1. Hãy tìm bậc của từng hạng tử trong đa thức trên? Hạng tử có bậc cao nhất là bao nhiêu? x2y5 có bậc là 7; -xy4 có bậc là 5.y6 có bậc 6; hạng tử 1 có bậc là 0. X2y5 có bậc cao nhất là7 Nội dung 3 ? 3 Tìm bậc của đa thức Có bậc cao nhất là 4 

File đính kèm:

  • pptDai so 7 bai DA THUC.ppt