Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 8: Tiên đề ơ-Clit về đường thẳng song song

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ- clit

. Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất

Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1886 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tiết 8: Tiên đề ơ-Clit về đường thẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ: Bài tập: Cho điểm M không thuộc đường thẳng a. Vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a. ? Có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với a? Câu hỏi: Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? M     a Kiểm tra bài cũ: Bài tập: Cho điểm M không thuộc đường thẳng a. Vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a. ? Có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với a? Câu hỏi: Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? b TIẾT 8: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. 1. Tiên đề Ơclit. Bài tập: Cho điểm M không thuộc đường thẳng a. Vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a. ? Có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với a? M  a b 1. Tiên đề Ơclit. M  a Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. TIẾT 8: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. Bài tập: Cho điểm M không thuộc đường thẳng a. Vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a. ? Có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với a? b CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT: Ơ-clit là nhà toán học lỗi lạc cổ Hi Lạp, sống vào thế kỉ III trước Công nguyên. Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp THCS hiện nay đều đã được đề cập một cách khá hệ thống, chích xác, trong bộ sách “Cơ bản” gồm 13 cuốn do Ơ-clit. Tục truyền có lần vua Pto-lê-mê hỏi Ơ-clit: “Liệu có thể đến với hình học bằng con đường khác, ngắn hơn không?”. Ông trả lời ngay: “Tâu bệ hạ, trong hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa”. 1. Tiên đề Ơclit. M  a Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ- clit a. Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau. b. Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất c. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. d. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a. Bài 32 (tr94-sgk): TIẾT 8: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. 1. Tiên đề Ơclit. M  a Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. HOẠT ĐỘNG NHÓM Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b. Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B. YÊU CẦU: Đo một cặp góc so le trong và nhận xét. TIẾT 8: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. 1. Tiên đề Ơclit. M  a Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. HOẠT ĐỘNG NHÓM Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b. Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B. YÊU CẦU: Đo một cặp góc so le trong và nhận xét. 2. Tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. TIẾT 8: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. 1. Tiên đề Ơclit. M  a Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. 2. Tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. 3. Luyện tập củng cố. Bài 34: (Trang 94 - SGK) Giải: a) Ta có: a//b; Góc A4 và góc B1 soletrong (t/c 2 ®t song song) b) Ta có: a//b; Góc A1 và góc B4 đồng vị (t/c 2 ®t song song) TIẾT 8: Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc tiên đề Ơ-clit và tính chất hai đường thẳng song song - Làm bài tập 31, 33,35 (trang 94 SGK) Bài 30 (SBT trang 79) XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH! 

File đính kèm:

  • pptTien de o clit.ppt