Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiếp)

Tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này

ppt11 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tính chất ba đường trung trực của tam giác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Hãy dựng đường trung trực của đoạn thẳng BC Phát biểu 2 định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Có điểm nào cách đều ba đỉnh của một tam giác không? = = = 1.Đường trung trực của tam giác Bài toán: Cho tam giác ABC cân tại A, a là đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC Chứng minh A a . Tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này 2.Tính chất 3 đường trung trực của tam giác Định lí: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm.Điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác đó Bài tập:Cho tam giác ABC, b là đường trung trực của cạnh AC, c là đường trung trực của AB, b và c cắt nhau tại O.Chứng minh O nằm trên đường trung trực của BC và OA = OB = OC c b O Giao điểm O của ba đường trung trực của tam giác ABC cách đều 3 đỉnh của tam giác đó nên có một đường tròn tâm O đi qua 3 đỉnh A, B,C Ta gọi đường tròn đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC CHÚ Ý BÀI TẬP: Bài 53:Ba gia đình đào chung một cái giếng.Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau Vị trí cần chọn là điểm chung của 3 đường trung trực của tam giác có 3 đỉnh là vị trí 3 ngôi nhà HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc khái niệm, tính chất 3 đường trung trực của tam giác Làm bài 52, 55, 56, 57 SGK 

File đính kèm:

  • ppttinh chat 3 duong trung truc cua tam giac.ppt