Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tổng ba góc của một tam giác (tiếp)

Bài 1:Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Tổng ba góc của một tam giác lớn hơn 1800

Tổng ba góc của một tam giác nhỏ hơn 1800

Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800

 

ppt10 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Tổng ba góc của một tam giác (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
?1 Vẽ hai tam giác bất kỳ, dùng thước đo góc đo ba góc của mỗi tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của mỗi tam giác. Có nhận xét gì về kết quả trên? ?2Thực hành: Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC. Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A như hình 43(SGK). Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A, B, C của tam giác ABC. Hình 43 B C A C x y 1 2 Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 Chứng minh Qua A kẻ đường thẳng xy // BC. xy//BCB= A1 (1) (hai góc so le trong) xy//BC C =A2 (2) (hai góc so le trong) Từ (1) và (2) suy ra: BAC+B+C= BAC+A1+A2 =1800 A B C x y Bài 1:Em hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: Tổng ba góc của một tam giác lớn hơn 1800 Tổng ba góc của một tam giác nhỏ hơn 1800 Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BÀI 2: Cho hình vẽ: Em hãy chọn câu đúng? A, Tổng ba góc của ABC nhỏ hơn tổng ba góc của DEF. B, Tổng ba góc của ABC bằng tổng ba góc của DEF và bằng 1800. C, Tổng ba góc của ABC lớn hơn tổng ba góc của DEF. 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bài 3: Cho hình vẽ (hình 47/sgk,108) : số đo x có kết quả là: A, 300 B, 350 C, 400 D, 450 Xét ABC có A + B + C = 1800(ĐL tổng ba góc của tam giác) 900+ 550+ x = 1800 x = 1800 – (900+550) x= 1800 – 1450 x = 350 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bài tập 1:sgk (trang107,108) Tìm số đo x trên hình 48, 49 Xét  MNP có: N + M + P= 1800 (ĐL tổng ba góc của tam giác) 500+ x + x =1800. 2x=1800 - 500 2x = 1300 x=1300:2 X= 650 Bài tập 1:sgk (trang107,108):Tìm số đo x trên hình 48, 49 Xét  GHI có: G + I + H = 1800 (ĐL tổng ba góc của tam giác) 300+400+ x =1800 x= 1800 – (300+400) x =1100 Tam giác vuông Tam giác tù Tam giác nhọn HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc định lí tổng ba góc của một tam giác, biết chứng minh định lí theo hướng dẫn sgk. -Bài tập 1 sgk/trang102 (hình 50,51), 1,2 SBT(Tr137) Đọc trước phần 2, 3 sgk/trang107 m n 

File đính kèm:

  • ppttog ba goc cua mot tam giac.ppt