Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - Cạnh - cạnh (c.c.c)

Câu 1) Tìm trong hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

EHI và ∆IKE có:

 EH = IK (gt)

 HI = KE (gt)

 EI chung

Suy ra ∆EHI = ∆IKE (c.c.c)

∆EHK và ∆IKH có:

 EH = IK (gt)

 KE = HI (gt)

 KH chung

Suy ra ∆EHK = ∆IKH (c.c.c)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - Cạnh - cạnh (c.c.c), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 VÏ tam gi¸c ABC biÕt:a)AB = 2 cm; AC = 3 cm; BC = 6 cmb)AB = 2 cm; AC = 4 cm; BC = 6 cmc) AB = 3 cm; AC = 4cm; BC = 2 cm H×nh a Bµi to¸n1: VÏ tam gi¸c ABC biÕt: BC = 4cm , AB = 2cm , AC = 3cm. 1. Vẽ tam giác biết ba cạnh §3 :TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) Chú ý: Để vẽ tam giác biết 3 cạnh, cần có điều kiện là độ dài mỗi cạnh phải nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh kia. A Bµi to¸n1: VÏ tam gi¸c ABC biÕt: BC = 4cm , AB = 2cm , AC = 3cm. 1. Vẽ tam giác biết ba cạnh §3 :TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) Chú ý: Để vẽ tam giác biết 3 cạnh, cần có điều kiện là độ dài mỗi cạnh phải nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh kia. A + Hãy đo các góc của ∆ABC và ∆A’B’C’ ,rồi so sánh các góc tương ứng của 2 tam giác đó. Bài toán 2: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có A’B’= 2cm, B’C’= 4cm, A’C’= 3cm. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. * Tính chất: - Em nào có nhận xét gì về hai tam giác trên ? - Hãy phát biểu trường hợp bằng nhau nói trên? §3 :TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) 1.Vẽ tam giác biết ba cạnh 2.Trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh. Hai tam giác ABC và A’B’C’ trong hình vẽ sau có bằng nhau không ? Xét ΔABC và ΔA’B‘C‘ có AB = A‘B‘ (gt) AC = A‘C‘ (gt) BC= B‘C‘ (gt) Suy ra ΔABC = ΔA’B’C’ (c.c.c) Không cần xét góc cũng kết luận được hai tam giác bằng nhau. Trở lại đặt vấn đề ồ BỨC TRANH NÀY LÀ GÌ? Câu 3 Câu 4 Câu 1 Câu 2 Câu 1) Tìm trong hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Câu 2) H·y ph¸t biÓu tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt(c.c.c) cña hai tam gi¸c? Câu 3) Cho h×nh vÏ.T×m x? X = 200 Câu 4 :TRẮC NGHỆM b. PQM  MNQ bằng tam giác nào sau đây ? c. QPM a. QMP c Tháp tài chính Bitexco (TPHCM, Việt Nam)Chiều cao: 262 métChi phí xây dựng: 220 triệu USDThời gian hoàn thành: 31/10/2010 Tòa tháp Bitexco có thể không còn là tòa nhà cao nhất nó vẫn là tòa nhà cao nhất của TPHCM. Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng, thanh thoát của búp hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, tòa nhà được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp và sức sống của TPHCM. Tầng 47 của tòa nhà được thiết kế nhô ra hẳn phía ngoài tạo thành một đài quan sát, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Tầng 50 là một sân đỗ trực thăng. Với tốc độ 6m mỗi giây, thang máy của tòa nhà này đứng vào hàng nhanh thứ 3 thế giới. - Nắm vững cách vẽ tam giác biết ba cạnh - Học thuộc và biết vận dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác vào giải bài tập - Làm bài tập : 16, 18, 20, 21. Sgk/ 114 Hướng dẫn về nhà TiÕt häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc - c¶m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptTHop-ccc.ppt