Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song

Tính chất 3 : SGK/97

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau .

 

ppt16 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 3367 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THAM DỰ TIẾT DẠY HÔM NAY ! Người thực hiện : Nguyễn Thị Lê. Tổ: Toán - Tin Trường THCS : LÊ HỒNG PHONG KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a , b và trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau ( hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau ) thì a và b song song với nhau . TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Xem hình 27(cho biết a c, b c) a) Dự đoán a // b A B 1 3 Giải: ?1 Dự đoán xem a và b có song song với nhau hay không ? Sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ( bài 4 ) hãy suy ra a//b TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Tính chất 1: SGK/96 Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau . Tõ vu«ng gãc ®Õn song song c a b A 1 3 c c¾t b Song song TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Tính chất 2 : SGK/96 Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia . TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Bài 40 : Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống ( ......) a // b TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Gi¶i a) Dự đoán d' và d'' có song song với nhau (d'//d'') => d' //d'' và cùng vuông góc với a (theo tính chất1) Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d) a)Dự đoán xem d’ và d’’ có song song với nhau hay không ? b) Vẽ đường thẳng a vuông góc với d ( như hình 28 b) rồi trả lời các câu hỏi sau : a có vuông góc với d’ không ? Vì sao ? a có vuông góc với d” không? vì sao ? d’ có song song với d” không ? vì sao ? ?2 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Tính chất 3 : SGK/97 Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau . TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG Bài 41 : Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống NÕu a // b vµ a //c th×…. b // c Để nhận biết hai đường thẳng song song ta dựa vào Một cặp góc sole trong , một cặp góc đồng vị Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba Hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba . Để nhận biết hai đường thẳng song song ta có mấy cách? Để nhận biết hai đường thẳng vuông góc ta dựa vào Hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia ?Để nhận biết hai đường thẳng vuông góc ta có mấy cách ? Quan sát hình ảnh sau .Hình ảnh này liên quan gì đến bài học hơm nay 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song . 2. Ba đường thẳng song song . Tõ vu«ng gãc ®Õn song song Hướng dẫn về nhà - Bµi tËp 42,43,46,47 / SGK- 98 -Häc thuéc ba tÝnh chÊt cña bµi -TËp diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt b»ng h×nh vÏ vµ kÝ hiÖu h×nh häc . Bài tập 46”sgk” Hình 31 Xem hình 31 : Vì sao a // b ? Tính số đo góc C KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO , CÔ GIÁO MẠNH KHỎE , CÔNG TÁC TỐT . CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

File đính kèm:

  • pptBai 6 Tu vuong goc den song song.ppt