Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiếp)

Khi : d // d’ ; d’ // d’’ ; d’’ // d

Ta nói : 3 đường thẳng d, d’, d’’ song song với nhau

Kí hiệu: d // d’ // d’’

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 KIểM TRA: Điền vào chỗ có dấu . . . để có: a, Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có: 1, Một cặp góc so le trong . . . 2, Hoặc một cặp góc đồng vị . . Thì a // b b, Tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: 1, Hai góc so le trong . . . 2, Hai góc đồng vị . . . 3, Hai góc trong cùng phía . . . bằng nhau bằng nhau bằng nhau bằng nhau bù nhau Cho a  c và b c . Dự đoán : a // b N M  a // b ( Hai góc so le trong bằng nhau ) Tính chất 1 : Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Tính chất 2 : Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. a // b c  b . a  d’ ( tính chất 2 ) . a  d’’ ( tính chất 2 ) Tính chất : Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Kí hiệu: d // d’ // d’’ Khi : d // d’ ; d’ // d’’ ; d’’ // d Ta nói : 3 đường thẳng d, d’, d’’ song song với nhau b // c KIểM TRA: Điền vào chỗ có dấu . . . để có: a, Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Cách 1 : Cách 2 : Chứng minh a và b cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba. Cách 3 : Chứng minh a và b cùng song song với một đường thẳng thứ ba. * Có 3 cách để khẳng định hai đường thẳng a và b song song với nhau ? a, Vì sao a // b ? Có a // b a // b ( vì cùng vuông góc với đường thẳng AB) Hướng dẫn về nhà Học thuộc và hiểu 3 tính chất . Vẽ hình minh hoạ và diễn đạt 3 tính chất bằng kí hiệu hình học. 2. Làm bài 42, 43, 44 / 98 / SGK và bài 33, 34 / 79 / SBT Hướng dẫn : + Bài 42, 43 áp dụng tính chất 1 + 2 . + Bài 44 áp dụng tính chất 3 đường thẳng song song . 

File đính kèm:

  • pptt7 TU VUONG GOC DEN SONG SONGppt.ppt