Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiếp theo)

Cho hình vẽ biết d’ // d và d”//d.

Dự đoán xem d’ và d” có song songvới

 nhau không?

) Vẽ đường thẳng a ? d.

a có vuông góc với d’ không? Vì sao?

a có vuông góc với d” không? Vì sao?

d’ có song song với d” không? Vì sao

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ: 2. Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không ? Vì sao? Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? Các bậc thang và các thanh vịn có liên quan gì với nhau không ? * * Neỏu a//b vaứ c a thỡ quan heọ giửừa ủửụứng thaỳng c vaứ b nhử theỏ naứo? (c  b) * * B 	Baứi taọp Cho a // b và c a. Haừy ủieàn vaứo choó troỏng(……) sau : 1.Vì đường thẳng c cắt a tại A nên đường thẳng c. . . . . . đường thẳng b tại B 2. Đường thẳng c . . . . .cắt hai đường thẳng a và b nên theo tính chất hai đường thẳng song song Ta có :A1 =……… (cặp góc đồng vị) Mà A1 = 900 (vì c a) Nên…………. = 900 …Vậy …………………………………………………. c b caột caột B1 B1 1 1 Hoặc * * Bài tập 40 (SGK): Căn cứ vào hỡnh vẽ, hóy điền vào chỗ trống (…) Nếu a  c và b  c thỡ … Nếu a // b và c  a thỡ … b c a a // b c  b b) Vẽ đường thẳng a  d. a có vuông góc với d’ không? Vì sao? a có vuông góc với d” không? Vì sao? d’ có song song với d” không? Vì sao? d d’ d’’ a . . ?2: Cho hình vẽ biết d’ // d và d”//d. Dự đoán xem d’ và d” có song songvới nhau không? a d’’ d’ d Trả lời: a  d d // d”  a  d” b) + a  d d // d’ +  a  d’  d’ // d’’ (cùng vuông góc với a) a) Dự đoán: d’ và d’’ song song với nhau Bài tập 41 (SGK): Căn cứ vào hỡnh vẽ, hóy điền vào chỗ trống (…) 	Nếu a // b và a // c thỡ … b c a b // c Có mấy cách chứng minh hai đường thẳng song song? Cú mấy cỏch chứng minh hai đường thẳng vuụng gúc? Hình ảnh này có liên quan gì đến bài học hôm nay? Bài tập :Cho hỡnh vẽ: u t x’ x y y’ A B C D 550 1. Hóy chọn kết quả đỳng Sđ DCx’ là : A. 550 D. 1100 C. 1250 B. 1350 p p’ ? Bài tập: Cho hỡnh vẽ: u t x’ x y y’ z’ z A B C D 550 E 1250 2. Vẽ đường thẳng zz’ tạo với đường thẳng pp’ một gúc bằng 1250 (hỡnh vẽ)chứng tỏ zz’ut Ta cú p’Ez’=1250. mà DCx’=1250 Hai gúc này ở vị trớ đồng vị mà bằng nhau. xx’//zz’ và xx’ut (hỡnh vẽ)  zz’  ut (đpcm) p p’  p’Ez’=DCx’ 1250 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học thuộc 3 tớnh chất của bài. Tập diễn đạt cỏc tớnh chất bằng hỡnh vẽ và kớ hiệu hỡnh học. Làm bài tập 42, 43, 44 trang 98 SGK. Làm 33, 34 SBT BT46/skg:Xem hỡnh beõna) Vỡ sao a//b ?b) Tớnh soỏ ủo goực C. * * Để chứng minh hai đường thẳng song song,  cú 3 cỏch: Cỏch 1: Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Cỏch 2: Chứng minh hai đường thẳng cựng vuụng gúc với một đường thẳng thứ ba. Cỏch 3: Chứng minh hai đường thẳng cựng song song với một đường thẳng thứ ba. * * Để chứng minh hai đường thẳng vuụng gúc,cú 2 cỏch: Cỏch 1: Chứng minh hai đường thẳng cắt nhau, trong cỏc gúc tạo thành cú một gúc vuụng. Cỏch 2: Chứng minh đường thẳng này vuụng gúc với một đường thẳng nào đú song song với đường thẳng cần chứng minh. 

File đính kèm:

  • ppttu vuong goc den song song hay.ppt