Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiết 1)

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có:

 + Một cặp góc so le trong bằng nhau.

hoặc + Một cặp góc đồng vị bằng nhau.

hoặc + Một cặp góc trong cùng phía bù nhau

 thì a song song b

 

ppt23 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 969 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 7 - Từ vuông góc đến song song (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Cõu 1. Nờu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ? Cõu 2. Quan sỏt, cho biết hai đường thẳng sau cú song song với nhau khụng ? Vỡ sao ? * Hoỷi ủửụứng thẳng a có song song với đường thẳng b không? Cho hỡnh vẽ, biết a  c , b c Nếu hai đường thẳng phõn biệt cựng vuụng gúc với đường thẳng thứ ba thỡ chỳng…………….. với nhau. song song Viết cỏc cặp đường thẳng song song? m//n, m//p, n//p, Trả lời Bài tập 2 * Cho hỡnh vẽ, biết a // b; c  a. c a b A  1 1 B Bài tập 3 Em cú nhận xột gỡ về mối quan hệ giữa đường thẳng a và đường thẳng b? Nếu một đường thẳng vuụng gúc với một trong hai đường thẳng song song thỡ nú cũng ……………với đường thẳng kia. vuụng gúc d’ d d a ’’ Hỏi? + a cú vuụng gúc với d khụng? Vỡ sao? + a cú vuụng gúc với d khụng ? Vỡ sao? + d cú song song với d khụng? Vỡ sao? ’’ ’ ’’ ’ HOẠT ĐỘNG NHểM d d’’ d a ’ Hóy phỏt biểu thành lời tớnh chất trờn. * TỪ VUễNG GểC ĐẾN SONG SONG 1. Quan hệ giữa tớnh vuụng gúc với tớnh song song Tính chất1: (sgk/96) Nếu a  c, b c thỡ a  b Tính chất 2: (sgk/96) Nếu a// b và c  a thỡ c  b Tính chất 3:(sgk/97) Nếu a// c và b // c thỡ a // b 2. Ba ủửụứng thaỳng song song Ba ủửụứng thaỳng song song vụựi nhau kyự hiệu là: a // b // c - Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có: + Một cặp góc so le trong bằng nhau. hoặc + Một cặp góc đồng vị bằng nhau. hoặc + Một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a song song b Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song + Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. + Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. * * Câu 2 Câu 3 Câu 1 Cõu 4 KHCO HDVN Mời bạn chọn cho mình một câu hỏi KHCO19 * X X X X X X Đỏp ỏn Cõu1: Đỏnh dấu X vào ụ trống mà em chọn a) m  n b) m // n c) m trựng vụựi n Số 2 số 1 Phần thưởng là 1 gúi quà Phần thưởng là một gúi quà * Nếu b // c; d  c. thỡ: Cõu 2: Haừy tỡm cõu trả lời sai: b) d // b a) d  b c) d trựng b Chỳc mừng bạn nhộ, bạn chọn đỳng rồi Thật tiếc, bạn đó chọn sai mất rồi x x Bạn giỏi quỏ, bạn chọn đỳng rồi X Đỏp ỏn b) d // b a) d  b c) d trựng b X X Số 2 số 1 Phần thưởng là một tràng phỏo tay Phần thưởng là một gúi quà * Cõu 3: Xem hỡnh dưới đõy, hóy điền vào chỗ trống (…) Nếu d // d’ và d // d’’ thỡ … d d’’ d’ d’ // d’’ Số 2 số 1 Phần thưởng là một tràng vỗ tay Phần thưởng là một tràng vỗ tay * Cõu 4: Xem hỡnh dưới đõy, hóy tớnh goực B4 ? A B 2 3 4 4 3 2 1 1 a b c 1200 * (Vỡ cựng vuụng gúc với c ) A B 2 3 4 4 3 2 1 1 a b c 1200 a)Ta cú: a c b  c => a // b b) Ta cú a // b =>A3 + B4 = 1800 (Vỡ là cặp gúc trong cựng phớa) Mà A3 = 1200 Nờn 1200 + B4 =1800 Suy ra B4 = 1800 – 1200 B4 = 600 Số 2 số 1 Phần thưởng là một gúi quà Phần thưởng là một gúi quà Đáp án * * Công việc ở nhà 1.Học thuộc cỏc tớnh chất 2.Nắm vững cỏc phương phỏp chứng minh hai đường thẳng song song 3.Làm bài tập 42;43;44;45;47(SGK/98). *  Hỡnh dưới cho biết MN // PQ và M1= 400; P1 = 1300. Tớnh MOP? N M O P Q 1 1 E Gợi ý: Kẻ OE // NM Veà nhaứ laứm theõm baứi taọp sau: *  Hỡnh dưới cho biết MN // PQ và M1= 400; P1 = 1300. Tớnh MOP? N M O P Q 1 1 E 1 2 Veà nhaứ laứm theõm baứi taọp sau: * vaứ Tập thể HS lụựp 7C4 *  Hỡnh dưới cho biết MN // PQ và M1= 400; P1 = 1300. Tớnh MOP? N M O P Q 1 1 E Gợi ý: Kẻ OE // NM Veà nhaứ laứm theõm baứi taọp sau: 

File đính kèm:

  • ppttu vuong goc den song song.ppt