Bài giảng Một số tác phẩm của mỹ thuật Việt Nam (giai đoạn 1954-1975)

? Sinh tại : Kiến An –Hải Phòng .

? Tốt nghiệp : Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .

? Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học

? Tham gia : Hội văn hóa cứu quốc, vẽ tranh, dạy học .

? TP tiêu biểu: “Tát nước đồng chiêm” (sơn mài)-1958.

 

 

ppt22 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Một số tác phẩm của mỹ thuật Việt Nam (giai đoạn 1954-1975), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT 8GV : LỮ THỊ MỸ NGỌC*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*Câu hỏi Nêu một số tên họa sĩ VN ở giai đoạn 1954-1975 mà em biết?Kể một vài tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ VN mà em đã học?*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN* MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*Tranh Một buổi cày của Lưu Cơng Nhân MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)Tranh của họa sĩ NGUYỄN SÁNG*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN* MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)Tranh ĐỒI CỌ của LƯƠNG XUÂN NHỊ*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN**TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*Tranh DU KÍCH TẬP BẮN của NGUYỄN ĐỖ CUNG MỘT SỐ TÁC PHẨM  CỦA MỸ THUẬT VIỆT NAM (giai đoạn 1954-1975)Tiểu sử họa sĩ: Năm sinh,năm mất: Quê quán :. Tốt nghiệp:. Thành tựu CM:.. Khen thưởng:..*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*Tác phẩm tiêu biểu:Nội dung:Hình thức: Thảo luận nhómBài 14: MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 - 1975*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM : - Trần Văn Cẩn : ‘’Tác nước đồng Chiêm’’ - Nguyễn sáng : ‘’ Kết nạp Đảng ở Điện Biên ‘’ - Buí Xuân Phái: ‘’Phố cổ’’Sinh tại : Kiến An –Hải Phòng .Tốt nghiệp : Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương .Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn họcTham gia : Hội văn hóa cứu quốc, vẽ tranh, dạy học .TP tiêu biểu: “Tát nước đồng chiêm” (sơn mài)-1958. *TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*TÁT NƯỚC DỒNG CHIÊM (1958)–TRẦN VĂN CẨN*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*TP TIÊU BIỂU: “TÁT NƯỚC ĐỒNG CHIÊM”(SƠN MÀI)-1958.+ Nội dung : Ca ngợi cuộc sống lao động tập thể của người nông dân .+ Màu sắc : Mạnh mẽ nổi bật trên nền đen.*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*Sinh tại : Mỹ Tho –Tiền GiangTốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật đông Dương .Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn họcTham gia : các chiến dịch Biên giới ,Điện Biên,Vẽ tranh và vẽ mẫu tiền cho cách mạng.TP tiêu biểu: “Kếtnạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (sơn mài) *TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*HỌA SĨ NGUYỄN SÁNG (1923-1988)KẾT NẠP ĐẢNG Ở ĐIỆN BIÊN PHU Û(SƠN MÀI) –NGUYỄN SÁNG*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*Tranh GIẶC ĐỐT LÀNG TÔI của NGUYỄN SÁNG*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*TP tiêu biểu: “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (sơn mài)+ Nội dung : Ca ngợi lý tưởng cao đẹp của người cách mạng .+ Màu sắc : gam màu nâu vàng đơn giản mà hiệu quả.*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*HỌA SĨ BÙI XUÂN PHÁI(1920-1988)Sinh tại : Quốc Oai – Hà TâyTốt nghiệp: Cao đẳng Mỹ thuật đông Dương .Khen thưởng : giải thưởng Hồ Chí Minh về văn họcTham gia : Tham gia kháng chiến,dạy học ,vẽ tranh.TP tiêu biểu: “Phố cổ” (sơn dầu) *TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*PHỐ CỔ – TRANH SƠN DẦU- BÙI XUÂN PHÁI*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN**TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN**TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN**TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*TP tiêu biểu: “Phố cổ” (sơn dầu)+ Nội dung : Vẻ đẹp của thủ đô qua những thăng trầm lịch sử .+ Màu sắc : màu đằm thắm sâu lắng tạo thời gian trong tranh .*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*ĐIỂM CHUNGTốt nghiệp trường cao đẳng Mỹ Thuật Đông Dương .Được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.Tham gia kháng chiến và vẽ tranh.Đều là những họa sĩ yêu nước*TAC GIA TAC PHAM HOA SI VN*ĐIỂM RIÊNGPhong cách và đề tài sáng tác 

File đính kèm:

  • pptBai_14_Mot_so_tac_gia_tac_pham_My_thuat_VN_giai_doan_1954_1975.ppt