Bài giảng Mỹ thuật 6 - Bài 8, Tiết 8: Cách sắp xếp bố cục trong trang trí

- Trang trí giúp các sản phẩm được trang trí đẹp hơn.

Có 2 thể loại trang trí:

+ Trang trí cơ bản: Trang trí hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,.

+ Trang trí ứng dụng.Trang trí cốc, bát, đĩa, vỏ chăn, .

 

ppt17 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 05/01/2015 | Lượt xem: 2889 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mỹ thuật 6 - Bài 8, Tiết 8: Cách sắp xếp bố cục trong trang trí, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – TP HÀ TĨNH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ BÌNH Năm học: 2012 - 2013 Mĩ thuật 6 BÀI 8 - TIÕt8 c¸ch s¾p xÕp bè côc trong trang trÝ 1/Thế nào là tranh đề tài? - Là tranh vẽ một đề tài cho trước bắt buộc người vẽ phải thực hiện theo yêu cầu, không được thay đổi. 2/ Nêu các bước tiến hành một bài vẽ tranh đề tài - Tìm và chon đề tài - Tìm bố cục ( mảng chính và mảng phụ) - Vẽ hình - Vẽ màu KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI 8 - TIẾT 8 : VẼ TRANG TRÍ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ Trang trí hình tròn Trang trí hình vuông I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ Trang trí hình ấm chén Trang trí hội trường I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ Trang trí túi xách Trang trí bìa sách I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ - Trang trí giúp các sản phẩm được trang trí đẹp hơn. Có 2 thể loại trang trí: + Trang trí cơ bản: Trang trí hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,.. + Trang trí ứng dụng.Trang trí cốc, bát, đĩa, vỏ chăn,….. I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ - Trang trí giúp các sản phẩm được trang trí đẹp hơn. Có 2 thể loại trang trí: + Trang trí cơ bản: Trang trí hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật,.. + Trang trí ứng dụng.Trang trí cốc, bát, đĩa, vỏ chăn,….. => Một bài trang trí đẹp cần biết cách sắp xếp hình mảng, đường nét, hoạ tiết, đậm nhạt, màu sắc sao cho thuận mắt và hợp lý. I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ II. MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ. 1.Nhắc lại. - Một hoạ tiết hay một nhóm hoạ tiết được vẽ lặp lại nhiều lần, có thể đảo ngược theo một trật tự nhất định gọi là sắp xếp nhắc lại. II. MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ. 1.Nhắc lại. - Hai hay nhiều hoạ tiết được vẽ xen kẽ nhau và lặp lại gọi là sắp xếp xen kẽ. 2.Xen kẽ. II. MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ. 1.Nhắc lại. 2.Xen kẽ. 3. Đối xứng. - Hai hay nhiều hoạ tiết được vẽ giống nhau qua một hay nhiều trục gọi là cách sắp xếp đối xứng. II. MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ. 1.Nhắc lại. 2.Xen kẽ. 3. Đối xứng. 4. Mảng hình không đều. - Là các mảng hình, họa tiết được sắp xếp tuy không đều nhau nhưng vẫn tạo ra sự thăng bằng, cân xứng và thuận mắt. 1 2 3 4 5 6 4 5,2 3 6, 1 HAÕY SAÉP XEÁP CAÙC BAØI TRANG TRÍ BEÂN DÖÔÙI THEO COÄT 1 5,6 3 4, 2 III. CÁCH LÀM BÀI TRANG TRÍ CƠ BẢN. 1. Kẻ trục đối xứng 2. Tìm các hình mảng 3. Tìm và chọn các hoạ tiết cho phù hợp với hình mảng 4. Tìm và chọn màu theo ý thích Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 CÁC BÀI TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG: TIẾT 8 BÀI 6: VẼ TRANG TRÍ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ. II. MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ. III. CÁCH LÀM BÀI TRANG TRÍ CƠ BẢN. IV. THỰC HÀNH. - TẬP SẮP XẾP MẢNG HÌNH CHO 2 HÌNH VUÔNG, CẠNH LÀ 10 CM. SAU ĐÓ TÌM HOẠ TIẾT CHO MỘT TRONG HAI HÌNH ĐÓ. CÁC BÀI TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG: BÀI 8 - TIẾT 8 : VẼ TRANG TRÍ XẾP BỐ CỤC TRONG CÁCH SẮP TRANG TRÍ I. THẾ NÀO LÀ CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC TRONG TRANG TRÍ. II. MỘT VÀI CÁCH SẮP XẾP TRONG TRANG TRÍ. III. CÁCH LÀM BÀI TRANG TRÍ CƠ BẢN. IV. THỰC HÀNH. Kẻ 1 hình vuông có cạnh dài 12cm, kẻ trục đối xứng, trục ngang, dọc. Phân mảng lớn ( Chính ) nhỏ ( Phụ ) V. DẶN DÒ. - Về nhà tìm thêm bố cục, hoạ tiết để tuần sau hoàn thiện bài. Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ Chóc c¸c em häc tèt. 

File đính kèm:

  • pptBai 8.ppt