Bài giảng Mỹ thuật 6 - Nguyễn Công Khai - Tiết 21 - Bài 21: Vẽ Theo Mẫu Mẫu Có Hai Đồ Vật ( Tiết 1: Vẽ Hình)

I. Quan st v nhận xt (xem sgk tr 128)

Thảo luận nhóm:

 

Trình by cc bộ phận của ci ấm nước?

 

Bình v nắp bình l hình gì?

 

So snh giữa đáy v miệng bộ phận no lớp hơn?

 

Độ đậm nhạt, nh sng từ đâu lọt vo?

 

Ci hộp thường cĩ mấy mặt?

 

Ở gĩc độ cc em thì nhìn thấy mấy mặt?

 

Vị trí, so snh tỉ lệ?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mỹ thuật 6 - Nguyễn Công Khai - Tiết 21 - Bài 21: Vẽ Theo Mẫu Mẫu Có Hai Đồ Vật ( Tiết 1: Vẽ Hình), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Giáo viên: Nguyễn Cơng KhaiTrường THCS Rơ MenTổ: Sinh – Địa NhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vỊ dù giờ m«n MÜ ThuËt Líp 6Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21:Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21: Bài 21:ABDCTheo em bố cục hình nào hợp lí nhất ?Vì sao?MẪU CĨ HAI ĐỒ VẬT Thảo luận nhóm: Trình bày các bộ phận của cái ấm nước?Bình và nắp bình là hình gì?So sánh giữa đáy và miệng bộ phận nào lớp hơn?Độ đậm nhạt, ánh sáng từ đâu lọt vào?Cái hộp thường cĩ mấy mặt?Ở gĩc độ các em thì nhìn thấy mấy mặt?Vị trí, so sánh tỉ lệ?Thời gian thảo luận là 3 phútI. Quan sát và nhận xét (xem sgk tr 128)Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21: Bài 21:MẪU CĨ HAI ĐỒ VẬTII. CÁCH VẼ HÌNH:Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21: Bài 21:MẪU CĨ HAI ĐỒ VẬTCùng một mẫu vẽ nhưng ở vị trí khác nhau thì tỉ lệ khung hình và gĩc độ bài vẽ sẽ khơng giống nhau.Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21: Bài 21:MẪU CĨ HAI ĐỒ VẬTIII. THỰC HÀNH:Em hãy vẽ cái bình đựng nước và cái hộp theo gĩc độ nhìn thấy(Bút chì ,giấy A4 ,tẩy) Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21: Bài 21:MẪU CĨ HAI ĐỒ VẬTNhận xét và đánh giá kết quả bài học Quan sát và nhận xét về: Bố cục ,tỉ lệ, hình dáng mẫu vẽ?Thứ tư ngày 23 tháng 01 năm 2013Tiết 21: Bài 21:MẪU CĨ HAI ĐỒ VẬTXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinhvỊ dù tiÕt häcChĩc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoỴChĩc c¸c em häc tèt.

File đính kèm:

  • pptCai_am_va_hinh_hop.ppt