Bài giảng Mỹ thuật 6 - Tiết 13, Bài 13: Vẽ tranh đề tài bộ đội (Tiết 1)

 - Các chú bộ đội có nhiệm vụ rất cao cả là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia. Ngoài ra các chú còn tham gia vào các hoạt động giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai

 

pptx16 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 2440 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mỹ thuật 6 - Tiết 13, Bài 13: Vẽ tranh đề tài bộ đội (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Chµo mõng quý thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp Gv: Phan NhËt Hoµng Các hình ảnh này nói về ai? I. Tìm và chọn nội dung đề tài: Các chú bộ đội đang làm gì? Tập luyện trên thao trường Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Những sinh hoạt giải trí thường ngày Khi thiên tai, bão lũ Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Vũ khí và phương tiện chiến đấu Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Em h·y kÓ tªn c¸c binh chñng ë c¸c ¶nh d­íi ®©y. Binh chñng phßng kh«ng, kh«ng qu©n Binh chñng t¨ng thiÕt gi¸p Binh chñng h¶i qu©n Binh chñng bé binh 1 2 4 3 Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Tìm và chọn nội dung đề tài: * Vẽ chân dung * Lao động, học tập, giải trí * Luyện tập trên thao trường… Có thể vẽ tranh về nội dung gì? Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) - Các chú bộ đội có nhiệm vụ rất cao cả là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia. Ngoài ra các chú còn tham gia vào các hoạt động giúp đỡ nhân dân trong lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai… II. Cách vẽ tranh 1. Vẽ phác hình - VÏ h×nh ng­êi, c¶nh vËt chÝnh vµ vÏ c¸c h×nh ¶nh phô cho phï hîp víi ®Ò tµi ®· chän 2. Vẽ màu - Chọn màu phù hợp. Dùng màu tươi sáng, rực rỡ ®Ó nổi bật chủ đề chính của tranh - Chú ý đến độ đậm nhạt của màu I. Tìm và chọn nội dung đề tài: - Vẽ chân dung - Lao động, học tập, giải trí - Luyện tập trên thao trường… Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) BÀI TẬP Vẽ tranh về đề tài bộ đội. Màu vẽ tự chọn. Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) Đánh giá kết quả: Nội dung Bố cục Hình vẽ Màu sắc Tiết 13 Bài 13 ®Ò tµi bé ®éi ( tiÕt 1) BÀI TẬP VỀ NHÀ - Tiếp tục hoàn thành bài vẽ Chuẩn bị bài mới : Trang trÝ ®­êng diÒm ( KiÓm tra 1 tiÕt ) Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« ®· ®Õn dù giê, th¨m líp 

File đính kèm:

  • pptxBai 13 De tai Bo doi.pptx