Bài giảng Mỹ thuật 6 - Trần Thị Tính - Bài 9: Đề tài học tập

Phác thảo thêm bài vẽ về đề tài học tập và hoàn thiện hình vẽ

 Sưu tầm các bức tranh về đề tài học tập

 Một số em có năng khiếu vẽ thêm các đề tài khác như đề tài bộ đội, lễ hội,

 Chuẩn bị màu vẽ để tiết sau vẽ bài

 

ppt17 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 05/01/2015 | Lượt xem: 3945 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mỹ thuật 6 - Trần Thị Tính - Bài 9: Đề tài học tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Đỏ Vàng Lam Quan s¸t các bøc tranh em h·y cho biÕt: Néi dung cña các bøc tranh ®ã lµ gì? Cô giáo giảng bài Học ở nhà Học nhóm Đi học VÏ tranh vÒ ®Ò tµi häc tËp chóng ta cã thÓ vÏ vÒ những néi dung gì? 3 Em hãy nêu các bước vẽ tranh đề tài? Cách vẽ tranh Tìm và chọn nội dung đề tài Tìm bố cục, phác mảng chính phụ Vẽ hình Vẽ màu Một số bài vẽ của HS Thực hành Em hãy vẽ một bức tranh có đề tài học tập Vẽ trên giấy A4 Màu sắc tự chọn. ĐÁNH GIÁ BÀI VẼ THỰC HÀNH Nhận xét về nội dung, bố cục, hình ảnh. Dặn dò Phác thảo thêm bài vẽ về đề tài học tập và hoàn thiện hình vẽ Sưu tầm các bức tranh về đề tài học tập Một số em có năng khiếu vẽ thêm các đề tài khác như đề tài bộ đội, lễ hội,… Chuẩn bị màu vẽ để tiết sau vẽ bài TiÕt häc h«m nay ®Õn ®©y lµ kÕt thóc 

File đính kèm:

  • pptBai 9 De tai Hoc tap.ppt