Bài giảng Mỹ thuật 8 - Bài 28: Vẽ tranh Minh hoạ truyện cổ tích (Tiết 1) - Hồ Thị Thanh Ngọc

 Hình minh họa trong truyện giúp người xem hình dung đầy đủ hơn: sự việc, nhân vật, trang phục

Nét, hình vẽ, màu sắc của tranh minh họa mang đậm tính trang trí và tượng trưng.

 

pptx17 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 17/10/2015 | Lượt xem: 2757 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mỹ thuật 8 - Bài 28: Vẽ tranh Minh hoạ truyện cổ tích (Tiết 1) - Hồ Thị Thanh Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Suối KiếtGiáo viên: Hồ Thị Thanh Ngọc Gọi tênTRÒ CHƠI-Nhìn hình veõ vaø ñoaùn ñöôïc teân truyeän* YÊU CẦU:-Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc: + Nhân vật bất hạnh. + Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ. + Nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch. + Nhân vật là động vật. Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường. Thể hiện ước mơ, cái thiện thắng cái ác, công bằng thắng bất công.Theo em truyện cổ tích là gì?BAØI 28VẼ TRANHMinh ho¹ truyÖn cæ tÝchTiết 1 MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI:I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28 Tranh minh họa là tranh vẽ theo nội dung một truyện. Tranh minh họa góp phần thể hiện rõ nội dung làm cho truyện hấp dẫn hơn.I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28Nét, hình vẽ, màu sắc của tranh minh họa mang đậm tính trang trí và tượng trưng. Hình minh họa trong truyện giúp người xem hình dung đầy đủ hơn: sự việc, nhân vật, trang phụcI. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28 Tranh minh họa theo trình tự cốt truyện (tranh liên hoàn hay truyện tranh) hoặc minh họa theo tình tiết hấp dẫn, nổi bật nhất của truyện (truyện han chế).I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28 Tranh minh họa có thể có hoặc không có chữ, lời dẫn. I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28 Tranh minh họa có thể có hoặc không có chữ, lời dẫn. II. CÁCH VẼ TRANH: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28Tìm hiểu kĩ nội dung truyện. Chọn ý thể hiện rõ nội dung truyện nhất. Tìm hình ảnh chính làm nổi rõ nội dung truyện. Tìm hình ảnh phụ cho tranh sinh động.HÌNH ẢNH PHỤHÌNH ẢNH CHÍNH1. TÌM HIỂU NỘI DUNG: MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Văn LamII. CÁCH VẼ TRANH:2. CÁCH VẼ MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCH MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẼ TRANHBÀI 28Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Văn LamB­íc 2: Ph¸c th¶o bè côc (M¶ng chÝnh phô)B­íc 3: VÏ ph¸c hình ¶nh chÝnh, phô. B­íc 4: VÏ chi tiÕt, söa hình. B­íc 5: VÏ mµu. B­íc 1: Lùa chän néi dung cÇn minh häa.Cây tre trăm đốtII. CÁCH VẼ TRANH:2. CÁCH VẼ MINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHBÀI THAM KHẢOBÀI 28Vẽ TranhMINH HỌA TRUYỆN CỔ TÍCHVẽ một tranh minh họa cho một truyện cổ tích mà em thích. Vẽ màu tự do

File đính kèm:

  • pptxBai_28_Minh_hoa_truyen_co_tich.pptx