Bài giảng Ngữ văn: Cụm tính từ

Bài tập 1: Dưới đây là năm câu của năm ông thầy bói nhận xét về con voi (truyện Thầy bói xem voi). Tìm cụm tính từ trong các câu ấy.

a. Nó sun sun như con đỉa.

b. Nó chần chẫn như cái đòn càn.

c. Nó bè bè như cái quạt thóc.

d. Nó sừng sững như cái cột đình.

đ. Nó tun tủn như cái chổi sể cùn.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 16/08/2018 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Ngữ văn: Cụm tính từ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ: Thế nào là cụm động từ? Cụm động từ có đặc điểm như thế nào?- Cho 1 ví dụ về cụm động từ? Xét các ví dụ sau:a. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.	 (Ếch ngồi đáy giếng)b. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư nhữngchùm quả xoan vàng lịm (). Từng chiếc lá mít vàng ối.Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi.	 (Tô Hoài) Cho c¸c tõ sau h·y kÕt hîp víi c¸c tÝnh tõ võa t×m ®­îc ë vÝ dô 1: chỉ quan hệ thời gian: chỉ sự tiếp diễn tương tự: chỉ sự khuyến khích hoặc ngăn cảnhãy, chớ, đừngđã, sẽ, đangcũng, vẫnXét các ví dụ sau: Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng đến nỗi tôi cảm thấy hình như có một cái gì đang lắng xuống thêm một chút nữa trong thành phố vốn đã rất yên tĩnh này.	 (theo Hoàng Phủ Ngọc Tường) () Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao, mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không.	 (Thạch Lam)Xét các cụm tính từ:1. rất xinh xắn2. sẽ vàng úa3. còn trẻ như một thanh niên4. chóng lớn lắmPhần trước:- mức độ- quan hệ thời gian- sự tiếp diễn tương tựXét các cụm tính từ:1. rất xinh xắn2. sẽ vàng úa3. còn trẻ như một thanh niên4. chóng lớn lắmPhần sau:- sự so sánh- mức độBài tập 1: Dưới đây là năm câu của năm ông thầy bói nhận xét về con voi (truyện Thầy bói xem voi). Tìm cụm tính từ trong các câu ấy.a. Nó sun sun như con đỉa.b. Nó chần chẫn như cái đòn càn.c. Nó bè bè như cái quạt thóc.d. Nó sừng sững như cái cột đình.đ. Nó tun tủn như cái chổi sể cùn.Bài tập 2: Việc dùng các tính từ và phụ ngữ so sánh trong những câu trên có tác dụng gì?Bµi tËp 3: ViÕt ®o¹n v¨n tõ 3 ®Õn 5 c©u cã sö dông tÝnh tõ côm tÝnh tõ Tæ 1+2: Chñ ®Ò m«i tr­êng Tæ 3 +4 : Chñ ®Ò vÒ b¹n bÌtất cả, trẻ, may mắn.D chăm chỉ, thấp, chua.B vàng, mùa xuân, trắng tinh.CSĐS xinh, nhảy, đỏ chói.ASDòng nào dưới đây chỉ gồm tính từ??Arất thông minhBgầy quá .Cvẫn đẹp như xưaSSSDcao như núiTrong các cụm tính từ sau,?HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ: Học bài: + Khái niệm, khả năng kết hợp, chức vụ cú pháp và phân loại tính từ. + Cấu tạo của cụm tính từ. Bài tập: + Bài 3, 4 SGK, trang 156. + Tìm 5 tính từ và phát triển thành 5 cụm tính từ  sắp xếp các cụm tính từ đó vào mô hình thích hợp.ChuÈn bÞ bµi «n tËp TiÕng ViÖt: + Danh tõ ,côm danh tõ + §éng tõ, côm ®éng tõ + TÝnh tõ ,côm tÝnh tõ CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !

File đính kèm:

  • pptvan_6.ppt