Bài giảng Nguyên tố hóa học (tiết 8)

- Nếu lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử ( đơn vị Cacbon) thì:

+ Khối lượng 1 nguyên tử H = 1/12 khối lương nguyên tử C = 1 đvC

+ Khối lượng 1 nguyên tử O = 4/3 khối lương nguyên tử C

= 4/3 x 12 = 16 đvC

- Vậy H = 1 đvC ; O = 16 đvC gọi là nguyên tử khối của H , O.

- Nguyên tử khối là gì ?

 

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Nguyên tố hóa học (tiết 8), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Bài tậpa/ Các cách viết 2 O, 5 H, 3 N lần lượt chỉ ý gì ? b/ Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau : - Ba nguyên tử canxi - Bốn nguyên tử photpho - Năm nguyên tử natriDate1a/ 2 O chỉ 2 nguyên tử O. 5 H chỉ 5 nguyên tử H 3 N chỉ 3 nguyên tử Nb/ - Ba nguyên tử canxi : 3 Ca - Bốn nguyên tử photpho: 4P - Năm nguyên tử natri: 5NaDate2+ Nhóm 1, 2,3 hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử hiđro, biết hiđro nhẹ bằng 1/12 C ?+ Nhóm 4, 5, 6 hãy tính khối lượng một nguyên tử oxi , biết C nhẹ bằng 3/4 nguyên tử O?Biết khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926. 10-23g- HS thảo Luận nhóm trong 5 phút.	Date3Khối lượng của 1 nguyên tử H = 1/12 khối lương nguyên tử C= 1/12 x 1,9926. 10-23g	 = 1,66 . 10-23gKhối lượng của 1 nguyên tử O = 4/3khối lương nguyên tử C= (4 x 1,9926. 10-23 ):3 	 = 2,657 . 10-23gDate4Tiết: 7 NGUYấN TỐ HOÁ HỌC (Tiếp Theo)III - Nguyên tử khối:1. Đơn vị cacbonQuy ước: Lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử gọi là đơn vị cacbon (viết tắt là đvC).Kí hiệu quốc tế là u1đvC = 1u = 1/12 khối lương nguyên tử = 1/12 x 1,9926. 10-23g	 = 1,66 . 10-23gDate5Nếu lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng nguyên tử ( đơn vị Cacbon) thì:+ Khối lượng 1 nguyên tử H = 1/12 khối lương nguyên tử C = 1 đvC+ Khối lượng 1 nguyên tử O = 4/3 khối lương nguyên tử C= 4/3 x 12 = 16 đvCVậy H = 1 đvC ; O = 16 đvC gọi là nguyên tử khối của H , O. Nguyên tử khối là gì ?	Date6Tiết: 7 NGUYấN TỐ HOÁ HỌC (Tiếp Theo)III - Nguyên tử khối:2.Nguyên tử khối: - Nguyên tử khối là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.- Xem bảng 1 (sgk./42).Date7Bài tập vận dụng:Bài 1: - Nguyên tử của nguyên tố X có 12 proton trong hạt nhân. Em hãy tra bảng 1 SGK trang 42 và trả lời các câu hỏi:a/ Tên và kí hiệu của nguyên tố X?b/ Số e trong nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu?c/ Nguyên tử X nặng hay nhẹ hơn nguyên tử oxi?Tiết: 7 NGUYấN TỐ HOÁ HỌC (Tiếp Theo)Date8 Bài giải:a/ X là nguyên tố Magie, kí hiệu là Mgb/ Nguyên tử Mg có 12 ec/ Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử oxi 24 : 16 = 3/2 lần = 1,5 lầnDate9Bài 7 (sgk/20).	a) Theo giá trị tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học hãy tính xem: một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?	b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C, hay D?	A. 5,342 . 10-23g	B) 6,023 . 10-23g	C) 4,482 . 10-23g	D) 3,990 . 10-23gTiết: 7 NGUYấN TỐ HOÁ HỌC (Tiếp Theo)Date10Đáp án bài 7:Khối lượng tính bằng gam của đơn vị cacbon là: 	1 đvC = 1/12 . 1,9926 . 10-23 = 0,166. 10-23gb) 	Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là: 	27 . 0,166 . 10-23 = 4,482 . 10-23g	Chọn đáp án C.Tiết: 7 NGUYấN TỐ HOÁ HỌC (Tiếp Theo)Date11Hướng dẫn HS tự học ở nhà: Bài cũ :- Học bài và học cột thứ tư của bảng 1/42 SGK	 - Làm bài tập 5, 6 /20 SGK Bài mới : - Đọc trước phần I, II của bài : Đơn chất , Hợp chất ,Phân tử -Tìm hiểu xem đơn chất là gì ? Hợp chất là gì ? Đơn chất và hợp chất có gì giống và khác nhau? -Tìm ví dụ về đơn chất và hợp chất ?Date12

File đính kèm:

  • pptNGUYEN_TO_HOA_HOCTT.ppt
Bài giảng liên quan