Bài giảng Nồng độ dung dịch (tiết 9)

Ví dụ 2: Trong 200ml dung dịch có hoà tan 16gam CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?

Cho mCuSO4 = 16 gam

Vdd = 200ml = 0,2 lít

Tính CM =?

Số mol CuSO4:

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Nồng độ dung dịch (tiết 9), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Kiểm tra bài cũ Định nghĩa nồng độ phần trăm của dung dịch Công thức tínhÁp dụng: Tính nồng độ phần trăm của 24 gam KCl trong 600 gam dung dịch?NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH(Tiết 2)Nồng độ phần trăm của dung dịch:Nồng độ mol của dung dịch:Định nghĩa:Nồng độ mol (kí hiệu là CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.CM =Vnn = CM.VV=CMnTrong đó: CM: nồng độ mol của dung dịch (đơn vị là mol/lít hoặc M) n: Số mol chất tan (đơn vị là mol) V: Thể tích dung dịch (đơn vị là lít)1 lít = 1000 ml Công thức tính nồng độ mol của dung dịch: Một số ví dụ:Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của 0,6mol Na2SO4 trong 2000 ml dung dịch? GiảiCho: n Na2SO4 = 0,6 molVdd =2000 ml = 2 lítTính CM=?CM =Vn=20,6= 0,3 M (mol/lít)Nồng độ mol của dung dịch Na2SO4: Ví dụ 2: Trong 200ml dung dịch có hoà tan 16gam CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch?GiảiCho mCuSO4 = 16 gamVdd = 200ml = 0,2 lítTính CM =? n =MSố mol CuSO4:m=16016= 0,1 molCM =Vn=0,20,1= 0,5 M (mol/lít)Nồng độ mol của dung dịch CuSO4Ví dụ 3: Phải lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để trong đó có chứa 4 gam NaOH?GiảiCho mNaOH = 4 gamCM = 0,5MTính Vdd = ?MSố mol NaOH:m404= 0,1 molV =CMn=0,50,1= 0,2 lít = 200mlThể tích dung dịch NaOH n ==Ví dụ 4: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dịch đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn?GiảiCho: dd1:vdd = 2 lít, CM = 2M dd2: Vdd = 1lít , CM =0,5MHỏi trộn dd1 + dd2  CM =? Số mol đường trong dung dịch 1: n = V.CM = 2 x 2 = 4 molSố mol đường trong dung dịch 2 n = V.CM = 1 x 0,5 = 0,5 molSố mol đường sau khi trộn: n = 4 +0,5 = 4,5 molThể tích dung dịch sau khi trộn: V = 2 + 1 = 3 lítNồng độ mol của dung dịch đường sau khi trộn:CM =Vn=34,5= 1,5 M (mol/lít)Củng cốCâu 1: Nồng độ mol của dung dịch là?Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch ABCDSố mol chất tan trong 1 lít dung dịch Số gam chất tan trong 1 lít dung môiSố mol chất tan trong 1 lít dung môi ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ CÂU DCâu 2: Số mol của MgSO4 có trong 250ml dung dịch MgSO4 0,1M?0,052 molABCD0,025 mol0,25 mol0,52 molĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ CÂU D

File đính kèm:

  • pptGiao_an_dien_tu.ppt
Bài giảng liên quan