Bài giảng Nồng độ phần trăm

Bài tập 1:

Trộn 50 gam dung dịch muối an có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối an 5%. Tính nồng độ phần tram của dung dịch thu được.

Các bước giải :

Tính KL muối an trong dung dịch 1

 Tính KL muối an trong dung dịch 2

Tính KL dd mới thu được (dd 3)

Tính nồng độ % của dung dịch 3

 

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Nồng độ phần trăm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kớnh chào quý thầy cụMột ngày đến lớp là một ngày vui.Nồng độ phần trămMột ngày đến lớp là một ngày vui.Bài cũ: Định nghĩa độ tan? những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan?Nồng độ %I- Nồng độ phần trăm (C%)1- Định nghĩa Nồng độ % của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.2- Công thức C% : Nồng độ phần trăm mdd : khối lượng dung dịch mct :Khối lượng chât tanMột ngày đến lớp là một ngày vui.Nồng độ %Ví dụ1: Hoà tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Tính Nồng độ % của dung dịch thu được ?Vớ dụ 1Các bước giải : Tính khối lượng của dung dịch áp dụng công thức C% mdd =mdm + mct =10 + 40 =50 gMột ngày đến lớp là một ngày vui.Nồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2Ví dụ2: Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%Một ngày đến lớp là một ngày vui.Ví dụ 3: Hoà tan 20 gam muối vào nước được dung dịch có nồng độ là 10%.-Tính khối lượng dung dịch nước muối thu được .-Tính khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế.Nồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2Vớ dụ 3* Khối lượng dung dịch nước muối là* Khối lượng nước cần dùng cho sự pha chế là:200 – 20 = 180 (gam)Một ngày đến lớp là một ngày vui.Nồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2Bài Tập 1Bài tập 1:Trộn 50 gam dung dịch muối ăn có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối ăn 5%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.Các bước giải :Tính KL muối ăn trong dung dịch 1 Tính KL muối ăn trong dung dịch 2 Tính KL dd mới thu được (dd 3)Tính nồng độ % của dung dịch 3Một ngày đến lớp là một ngày vui.Nồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2GiảiNồng độ % của dung dịch mới thu được là 12,5%Ta cúGiảiMột ngày đến lớp là một ngày vui.Nồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2Bài Tập 2Bài tập 2:Để hoà tan m gam kẽm cần vừa đủ 50 gam dd HCl 7,3%. Viết Phương trỡnh phản ứng. Tính m Tính thể tích khí thu được (ở đktc) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứngBài tập 2 thuộc loại bài tập nào?Các bước của bài tập tính theo phương trình ?Các bước giải: Tính khối lượng của HCl trong 50g dung dịch 7,3% Đổi số liệu để có số mol của HCl theo biểu thức: Dựa vào phương trỡnh phản ứng để tính toán theo yờu cầu của đề bài.Một ngày đến lớp là một ngày vui.Chọn đáp án đúng 1- Hoà tan 10 gam muối ăn vào 40 gam nước. nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là : A- 25%	B.20%	C.2,5%	 	D.2%	2- Hoà tan 30 gam muối ăn vào 90 gam nước Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là ? A.15%	B.20%	C.25% 	 	D.30%3- Hoà tan 25 g đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là : A.90g	B.95g	C.110g	 	D.100gNồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2Củng cốMột ngày đến lớp là một ngày vui.Cảm ơn quý thầy cụDặn dũBài tập về nhà Bài tập 1, 5, 7 SGK/146 Nồng độ %Vớ dụ 1Vớ dụ 2Củng cốMột ngày đến lớp là một ngày vui.

File đính kèm:

  • pptNong_do_phan_tram.ppt
Bài giảng liên quan