Bài giảng Ôn tập bài hát - Nhạc lý - tập đọc nhạc

2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.

Giọng đô trưởng song song với giọng la thứ vì hoá biểu không có dấu #, b

Giọng pha trưởng song song với giọng rê thứ

 

ppt15 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 28/10/2015 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Ôn tập bài hát - Nhạc lý - tập đọc nhạc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS gia huynhMôn âm nhạc lớp 8Giỏo viờn: Nguyễn Ngọc Quõn Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn QuangTiết: 10Ôn tập bài hát - nhạc lý - Tập đọc nhạc1. Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.Luyện thanh theo đànHứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn QuangÔn tập bài hát - nhạc lý - Tập đọc nhạcTiết: 101. Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.? Bài hát Tuổi Hồng được viết ở nhịp bao nhiờu?? Viết ở giọng gì? Vì sao?Bài hát được viết ở nhịp , giọng rê trưởng vì hoá biểu có dấu pha thăng, đô thăng44Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang1. Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn QuangTiết: 10Ôn tập bài hát - nhạc lý - Tập đọc nhạc1. Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.a. Giọng song song.? Để xác định giọng điệu một bản nhạc cần dựa vào yếu tố nào?Dựa vào hoá biểu và nốt mở đầu, nốt kết thúc của bài.? Hoá biểu là gì?Là những dấu thăng giáng nằm ở đầu khuông nhạc sau khoá nhạc.Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.a. Giọng song song.Định nghĩa: Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểuC. trưởngA. ThứHứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.a. Giọng song song.+ Hệ thống giọng song song.Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.a. Giọng song song.Vậy giọng đô trưởng song song với giọng nào? Vì sao?Giọng đô trưởng song song với giọng la thứ vì hoá biểu không có dấu #, bGiọng pha trưởng song song với giọng rê thứHứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.a. Giọng song song.b. Giọng la thứ hoà thanh.Nhận xét sự khác nhau của hai giọng trên?Giọng thứ hai có xuất hiện dấu thăng ở nốt son (bậc VII)Định nghĩa: Giọng la thứ hoà thanh là giọng thứ có bậc VII tăng lên nửa cung so với giọng la thứ tự nhiênHứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn QuangÔn tập bài hát - nhạc lý - Tập đọc nhạcTiết: 101. Ôn tập bài hát: Tuổi hồng.2. Nhạc lí: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh.3. Tập đọc nhạc: TĐN số 3.Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang3. Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang3. Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Bản nhạc được viết ở nhịp bao nhiêu? Viết ở giọng gì? Vì sao? 44Viết ở nhịp giọng la thứ hoà thanh Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang3. Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Hứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quangtiết học kết thúcChúc các em học giỏi và chăm ngoanHứa Trung Tuyờn - Trường THCS Xuõn Quang

File đính kèm:

  • pptNhac_8_Tiet_10.ppt