Bài giảng Ôn tập học kỳ II – sinh học 6

Caõu11.Nghành thực vật phát triển phong phú , đa dạng nhất là

• Hạt kín b. Hạt trần c. Dương xỉ d. Tảo:

Caõu12.Ngành thực vật bậc thấp nhất là:

• Hạt kín b. Hạt trần. c. Dương xỉ d. Tảo

Caõu13 . Đặc điểm đặc trưng nhất của thực vật hạt kín là:

• Sống trên cạn b. Có rễ, thân, lá thật

c. Có hoa, hạt nằm trong quả d. Có sự sinh sản bằng hạt

Caõu14.Cây trồng có nguồn gốc từ đâu?

a. Từ cây dại b. Từ nhu cầu con người

c. Do tiến hoá từ tảo d. Cả a,b, c

Caõu 15.Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gỡ?

a.Cung cấp nguyên liệu cần cho hô hấp của các sinh vật

b.Cung cấp thức ăn cho người và động vật

c.Cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất của con người.

d.Gồm b và c

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 754 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Ôn tập học kỳ II – sinh học 6, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ễn tập học kỳ 2 OÂN TAÄP HOẽC KYỉ II– SINH HOẽC 6Cột ACột B Cột C1. Hoa lưỡng tính2. Hoa đơn tính 3. Hoa đực4. Hoa cáia. chỉ chứa nhị.b. chỉ chứa nhuỵ.c. gồm cú nhị và nhuỵ.d. chỉ chứa nhị hoặc nhuỵ.đ. không có nhị và nhuỵ. Bài1 Hãy chọn nội dung cột B ghép vào cột A cho phù hợp:I.TRẮC NGHIỆM4 - b3 - a2 - d1 - cCaõu 1. Tớnh chaỏt ủaởc trửng caõy haùt kớn;a. Coự hoa, quaỷ, haùt naốm trong quaỷ	b. Soỏng ụỷ treõn caùn c. Coự reó, thaõn, laự 	d. Coự sửù sinh saỷn baống haùt	Caõu 2 Caõy haùt kớn khaực nhau ụỷ:a.ẹaởc ủieồm hỡnh thaựi cụ quan sinh dửụừng b. ẹaởc ủieồm hỡnh thaựi cụ quan sinh saỷn c. ẹaởc ủieồm hỡnh thaựi cụ quan reó, thaõn, laự	d. Caỷ caõu a vaứ bCaõu 3. Caõy mớt laứ loaùi caõy gỡ ?a. Caõy lửụng thửùc 	 b. Caõy aờn quaỷ c. Caõy laỏy goó 	 d. Caõy aờn quaỷ vaứ caõy laỏy goó Caõu 4 . Cụng việc nào dưới đõy con người khụng nờn làm ? a.Chặt phỏ cõy xanh ở vựng đồi nỳi.b. Tham gia phong trào trồng cõy xanh ở địa phương. c. Chấp hành tốt cỏc quy định về bảo vệ rừng.d. Vận động mọi người cựng tham gia trồng nhiều cõy xanh.Caõu 5. Haùt naỷy maàm caàn ủuỷ:a. Nửụực, muoỏi khoaựng, khoõng khớ ; 	b. Nửụực, khoõng khớ c. Khoõng khớ, nhieọt ủoọ ; d. Nửụực, khoõng khớ, nhieọt ủoọ thớch hụùp Caõu 6. Phoõi cuỷa haùt goàmReó maàm, thaõn maàm; Reó maàm, laự maàm, thaõn maàm, choài maàm c. Reó maàm, laự maàm, choài maàm d. Reó maàm, choài maàm Caõu 7. Hoa thuù phaỏn ủửụùc laứ nhụứ:Nhụứ ủoọng vaọt vaứ con ngửụứi ;Tửù thuù phaỏn, giao phaỏn, saõu boù, nhụứ gioực. Nhụứ con ngửụứi lai taùo . d. Taỏt caỷ ủeàu ủuựng Caõu 8. Taỷo laứ thửùc vaọt baọc thaỏp vỡ:Cụ theồ coự caỏu taùo ủụn baứo .	b. Soỏng ụỷ nửụực c. Chửa coự reó, thaõn,laự thửùc . 	d. do taỷo gaõy haùiCaõu10. Cây thuộc nghành hạt trần lá có đặc điểm :a.Lá hỡnh kim, dài mềm, b. Lá hỡnh kim, dài cứng hoặc hỡnh vảy nhỏ.c. Lá hỡnh vảy nhỏ d. Lá cây xanh Caõu11.Nghành thực vật  phát triển phong phú , đa dạng nhất làHạt kín	 b. Hạt trần c. Dương xỉ	 d. Tảo:Caõu12.Ngành thực vật bậc thấp nhất là:Hạt kín b. Hạt trần. c. Dương xỉ d. TảoCaõu13 . Đặc điểm đặc trưng nhất của thực vật hạt kín là:Sống trên cạn b. Có rễ, thân, lá thật c. Có hoa, hạt nằm trong quả d. Có sự sinh sản bằng hạtCaõu14.Cây trồng có nguồn gốc từ đâu?a. Từ cây dại b. Từ nhu cầu con người c. Do tiến hoá từ tảo d. Cả a,b, cCaõu 15.Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gỡ?a.Cung cấp nguyên liệu cần cho hô hấp của các sinh vậtb.Cung cấp thức ăn cho người và động vậtc.Cung cấp nhiều loại sản phẩm khác nhau phục vụ nhu cầu đời sống và sản xuất của con người.d.Gồm b và cCaõu16. Quá trỡnh phát triển của giới thực vật trải qua. Giai đoạna. Một giai đoạn b. Hai giai đoạn c. Ba giai đoạn d. Bốn giai đoạnCaõu17 .Trong giới thực vật chia làm  nghành Một b. hai c. bốn d. NămCaõu18 . Đặc điểm đặc trưng nhất đối với cây hạt trần là:Có rễ , thân, lá thật b. Có mạch dẫnc. Có sự sinh sản hữu tính d. Có hạt hở, chưa có hoa quảCaõu19. Đặc điểm đúng với rêu là:Chưa có hoa b. Có rễ giả c. Thân và lá chưa có mạch dẫn d. Cả a,b ,cCâu 1: Nêu các đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp 1 lá mầm và cây thuộc lớp 2 lá mầm? Cho ví dụ minh hoạĐặc điểmLớp 1 lá mầmLớp 2 lá mầmKiểu rễRễ chùmRễ cọcKiểu gân láGân lá song song, hỡnh cungGân lá hỡnh mạngSố cánh hoa3; 64; 5Ví dụCây lúa, cây cỏCây nhãn, cây hoa hồngII.PHầN Tự LUậN Các đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây thuộc lớp 1 lá mầm và cây thuộc lớp 2 lá mầm và ví dụ minh hoạ:-Các ngành thực vật đã học : tảo , rêu , quyết , hạt trần , hạt kín-Đặc điểm các ngành+Các ngành tảo: Chưa có thân ,rễ, lá thật, sống chủ yếu ở nước, chủ yếu sinh sản vô tính.+Ngành rêu: Có rễ thân , lá nhưng rễ giả và chưa có mạch dẫn , sinh sản bàng bào tử , sống nơi ẩm ướt.+ Ngành quyết: Có rễ , thân ,lá thật , có mạch dẫn , sinh sản bàng bào tử, nơi sống ẩm ướt.+Ngành hạt trần: Rễ , than lá phát triển , sinh sản bằng hạt trần , sống trên cạn.+Ngành hạt kín: Rễ thân lá phat striển , sinh sản bằng hạt kín , phân bố khắp nơi.Câu 2 Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành đó? *Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những điểm phân biệt : Cây hạt trần Cây hạt kínCơ quan sinh sản là nún ;chưa cú hoa ,quảCơ quan sinh sản là hoa ;cú quảLỏ noón hở Lỏ noón khộp kớn Hạt nằm lộ trờn lỏ noón(hạt hở)Hạt nằm trong quả (hạt kớn)*Trong đó điểm nào là quan trọng nhất là : Cây hạt trần cú hạt nằm lộ trờn lỏ noón(hạt hở) khụng được bảo vệCây hạt kín cú hạt nằm trong quả (hạt kớn) được bảo vệCâu 3.Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những điểm gỡ phân biệt ? Trong đó điểm nào là quan trọng nhất? -Ngăn chặn phá rừng - Hạn chế khai thác rừng bừa bãi -Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. - Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng đến mọi người.Để bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Namchúng ta cần phải làm :Rừng cõy như là một lỏ phổi xanh của con người ” vỡ :+ Rừng cú vai trũ quan trọng trong việc điều hoà khụng khớ+ Cú tỏc dụng ngăn bụi làm khụng khớ trong lành.Câu 4.Tại sao núi : “ Rừng cõy như là một lỏ phổi xanh của con người ”Câu5: Để bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam chúng ta cần phải làm gỡ ?

File đính kèm:

  • ppttiet_21.ppt