Bài giảng Phân hủy nước bằng dòng điện

Nhận xét: - Khi điện phõan, nước âhõân hủy sinh ra khớ: H2 và O2.

- Thể tớch H2 gấp 2 lần thể tớch O2.

 - PTHH :

ppt11 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Phân hủy nước bằng dòng điện, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRệễỉNG THCS ẹAẽI PHUÙCChaứo Mửứng Quyự Thaày Coõ vaứ taỏt caỷ caực em Hoùc SinhGiaựo Vieõn: Nguyeón Theỏ LaõmMoõn : HOÙA HOẽC 8Tieỏt 55. Baứi 36: NệễÙCKiểm tra bài cũHóy trỡnh bày phương phỏp hoỏ học để nhận biết khớ Hidro và khớ Oxi đựng trong 2 lọ riờng biệt?Viết phương trỡnh phản ứng của Hidro với Oxi?1. Nhận biết Hidro và OxiKhớ nào chỏy với ngọn lửa màu xanh mờ là khớ Hidro.Khớ nào làm tàn đúm đỏ bựng chỏy là khớ Oxi2. Phương trỡnh phản ứng của Hidro với OxiNhận xét: - Khi điện phõn, nước phõn hủy sinh ra khớ: H2 và O2. - Thể tớch H2 gấp 2 lần thể tớch O2. - PTHH : * Quan sỏt thớ nghiệm :Hỗn hợp 2 phần thể tớch H2 và 2 phần thể tớch O2cũn lại 1 phần khớ (làm tàn đúm bựng chỏy)* Trả lời cõu hỏi 1/ Khi cú tia lửa điện, phản ứng hoỏ học nào xảy ra? Viết PTHH?2/ Khớ cũn lại là khớ gỡ? Vỡ sao? SỰ TỔNG HỢP NƯỚC+1234Bật cụng tắt điệnNhư vậy :Khớ H2 húa hợp với khớ O2 theo tỉ lệ thể tớch là 2 : 1 và tạo ra H2O. PTHH :3/ Cú mấy phần thể tớch H2 húa hợp với mấy phần thể tớch O2 để tạo thành nước ? KẾT LUẬN CHUNG Em cú kết luận gỡ về thành phần định tớnh và thành phần định lượng của nước?Nước là hợp chất được tạo bởi 2 ng/tố là Hiđrụ và OxiChỳng đó hoỏ hợp với nhau theo tỉ lệ 2 phần thể tớch H2 và 1phần thể tớch O2 1 phần k/lượng H và 8 phần k/lượng O ( ) mH 1=mO 8Từ thớ nghiệm phân huỷ và tổng hợp nước:CTHH của nước là H2OHướng dẫn:BT1:Tớnh thể tớch khớ hiđro và khớ oxi (đktc) cần tỏc dụng với nhau để tạo ra được 7,2 gam nước.VH2, VO2nH2, nO2PTHHnH2OV=n.22,4mH2OBÀI TẬP 2 Trộn 3,36 lớt H2 với 1,12 lớt O2 (đktc) đem đốt. a - Chất nào cũn dư ? Dư bao nhiờu lớt? b - Tỡm khối lượng nước sinh ra ?-Túm tắt Yờu cầu?Hidro hoỏ hợp với oxi theo tỉ lệ thể tớch là bao nhiờu?Vậy để pư hờt với 1,12lit oxi cần bao nhiờu lit Hidro? So Sỏnh Với Lượng Hidro đó cho?Vậy chất nào cũn dư? Dư bao nhiờu lit?Viết cụng thức tớnh khối lượng của nước? Số mol của nước được suy ra từ số mol của chất nào? vỡ saoVậy hóy tớnh số mol của nước?Daởn doứ:-Laứm baứi taọp: 2; 3; 4 sgk vaứ 36.2 sbt.-Chuaồn bũ tieỏt 2 (Tớnh chaỏt cuỷa nửụực): Tỡm tranh aỷnh veà:+Vai troứ cuỷa nửụực trong ủụứi soỏng saỷn xuaỏt. (Toồ 1 + 2)+Nhửừng nụi thieỏu nửụực. (toồ 3)+Caực nụi nguoàn nửụực bũ oõ nhieóm. (Toồ 4)Veà Tham Dửù Hoọi ThiXin caỷm ụnQuyự Thaày Coõ

File đính kèm:

  • pptNUOC_TIET_1.ppt
Bài giảng liên quan