Bài giảng Phân tích đa thức thành nguyên tử bằng cách phối hợp

 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

1- Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

2- Làm bài tập 51; 52; 53 trang 24 SGK

3- Chuẩn bị trước các bài tập luyện tập

 

ppt9 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Phân tích đa thức thành nguyên tử bằng cách phối hợp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨPhân tích các đa thức sau thành nhân tửa/ x2 – xb/ x3 + 8Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 	5x3 + 10x2y + 5xy2 	Đặt nhân tử chungDùng hằng đẳng thức= 5x(x2 + 2xy + y2)= 5x(x + y)2Ví dụ 2: Phân tích đa thức sau thành nhân tử 	x2 – 2xy + y2 – 9 	Nhóm hạng tửDùng hằng đẳng thứcDùng hằng đẳng thức?1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử	2x3 y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy = (x2 – 2xy + y2)– 9 = (x – y)2 – 32 = (x – y – 3)(x – y + 3)?2 a/ Tính nhanh giá trị của biểu thức x2 + 2x + 1 – y2 tại x = 94,5 và y = 4,5 Em hãy chỉ rõ cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử?b/ Khi phân tích đa thức x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 thành nhân tử, bạn Việt làm như sau:x2 + 4x – 2xy – 4y + y2 = (x2 – 2xy + y2) + (4x – 4y)= (x – y)2 + 4(x – y)= (x – y)(x – y + 4)Nhóm hạng tửDùng hằng đẳng thức và đặt nhân tử chungĐặt nhân tử chungBài tập1 : Phân tích đa thức sau thành nhân tử	x2 – x – 4x + 4 x2 – 5x + 4= Giải : Ta cĩ 	 	 x2 – x – 4x + 4	= ( x2 – x ) - ( 4x – 4 )	= x( x – 1 ) – 4( x – 1 )	= ( x – 1 )( x – 4 )x2 – 5x + 4HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ1- Nắm vững các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử2- Làm bài tập 51; 52; 53 trang 24 SGK3- Chuẩn bị trước các bài tập luyện tậpBài tập 52(SGK): Chứng minh rằng ( 5n + 2 )2 – 4 	 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.Giải: Ta cĩ ( 5n + 2 )2 – 4 	= ( 5n + 2 )2 – 22	 Vì 5 chia hết cho 5, với mọi số nguyên n nên 5n ( 5n + 4) chia hết cho 5, với mọi số nguyên n. Vậy ( 5n + 2 )2 – 4 chia hết cho 5, với mọi số nguyên n.= ( 5n + 2 – 2 )( 5n + 2 + 2 )= 5n ( 5n + 4)Để phân tích tam thức bậc hai ax2+bx+c thành nhân tử, bằng cách tách số hạng bx thành b1x+b2x sao cho b1+b2=b; b1.b2=ac ta cĩ thể làm như sau: Bước 1: Tìm tích ac. Bước 2: Phân tích ac thành tích của hai số nguyên bằng mọi cách. Bước 3: Chọn hai thừa số cĩ tích bằng ac mà cĩ tổng bằng b

File đính kèm:

  • pptT13Phan_tich_da_thuc_thanh_nt_bang_cach_phoi_hop_nhieupp.ppt